Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


 Прием на курсисти за летен семестър 2022/2023                                                                                                                          

  

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС Ви приветства с добре дошли!

След 50 успешни години на сцената на организираното следдипломно обучение ИСК с увереност отправя поглед в бъдещето. С новата си визия, обновена материална база и актуални и иновативни обучителни програми екипът на ИСК подава ръка на бъдещите си възпитаници по пътя на задълбочаване на знанията, придобити по време на бакалавърски, магистърски и докторски програми.
Целта на продължаващото обучение в ИСК е предоставяне на знания на високо академично ниво с изразена практическата насоченост. Чрез гъвкаво обучение, организирано на модулен принцип и засилено използване на електронни ресурси, ИСК предлага на своите обучаеми свободата и възможността да навлязат плавно в материята и да осмислят наученото, решавайки реални казуси от практиката. ИСК привлича като преподаватели водещи професионалисти с голям опит и експерти в своите области.
Когато завършите избрана от Вас специализация или квалификационен курс в ИСК, ще получите свидетелство за професионална квалификация или удостоверение, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.
ИСК си партнира с над 40 международни партньори, различни държавни институции, над 30 български общини, с десетки фирми от бизнеса, неправителствени организации и медии. 

Очакваме Ви, за да продължим заедно!
Екипът на ИСК при УНСС  

       

   //////

Започна записването за новата 2022/2023 учебна година!

_9b8df_каталог 20222023.png

В каталога ще откриете актуалните програми и повече информация за предвидените обучения.

.

.

*ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от NQA със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща  „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”.

еразъм за предприемачи.png