Институт за следдипломна квалификация

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на закрита площ – 1 кв.м., в сградата на ИСК при УНСС

понеделник, 08 юни 2020 14:26 /
Начало:
Край:
събота, 08 август 2020
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на закрита площ – 1  кв. м., в сградата на ИСК при УНСС /гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 2/ за  автомат за кафе.

Информация на тел. 02/8621069.