Институт за следдипломна квалификация

курс: Практически аспекти на предварителния контрол за законосъобразност

четвъртък, 15 октомври 2020 17:11 /
Начало:
сряда, 07 декември 2022 9:30
Край:
сряда, 07 декември 2022 15:30
Място:
ИСК при УНСС; ON-LINE
Подробности:


ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ 

Цели на курса:

Предлаганият курс цели да:

  • предостави актуална информация за нормативните и методологически изисквания, свързани с осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор;
  • се усвоят знания и умения, свързани с технологията за осъществяване на предварителен контрол;
  • се придобие практически опит за осъществяване на предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължения и извършване на разходи.

Целева група:

Курсът подходящ за финансови контрольори, ръководители на структурни звена, риск-мениджъри и експерти с контролни функции в организации от публичния сектор (министерства, общини, изпълнителни агенции, държавни агенции, агенции, търговски дружества с над 50 % държавно и/или общинско участие в капитала и дъщерните им дружества, държавни предприятия, общински предприятия и др.).

Методика:

Курсът е с практическа насоченост и обобщава изискванията на новата методология за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност, като посредством подготвени от лектора практически упражнения подпомага курсистите за нейното правилно изпълнение.

Продължителност: 1 ден – 8 учебни часа

Начин на провеждане:  Присъствено в сградата на ИСК при УНСС - бул. Климент Охридски 2

Дата на провеждане: 7 декември 2022г.

Лектор на курса е д-р Ина Лечева, магистър от УНСС, специалност „Счетоводство и контрол“ (1999) и „Публични финанси“ (2004). Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор (СВОПС) от 2011 г. и доктор по икономика от 2013 г. Професионалният й опит обхваща различни сфери на контрола и одита в национални институции като: НЗОК, Сметната палата, НОИ, ИАНМСП, Министерство на финансите.

Организация: Занятията могат да се провеждат присъствено (в сградата на ИСК) и/или онлайн, посредством осигурен достъп до електронна платформа от ИСК-УНСС по време на обучението. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще бъдат предоставени по електронна поща.

Документи: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС

Краен срок за записване: Три работни дни преди началото на курса.

Цена: 250 лева.


За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ.


За допълнителна информация и записване:  Гергана Булгурова - ИСК при УНСС, каб.103; +359 884 338 813, +359 888 202 431; e-mail: [email protected]


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Основание: Обучение в курс: „Практически аспекти на предварителния контрол за законосъобразност “