Институт за следдипломна квалификация

Годишно докладване на състоянието на СФУК и ВО. Изисквания и попълване на въпросници от ПРБ, ВРБ, ТД, ДП

сряда, 09 декември 2020 10:39 /
Начало:
петък, 20 януари 2023 9:00
Край:
петък, 20 януари 2023 17:00
Място:
ИСК при УНСС; ON-LINE
Подробности:
ГОДИШНО ДОКЛАДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СФУК и ВО.
ИЗИСКВАНИЯ И ПОПЪЛВАНЕ НА ВЪПРОСНИЦИ ОТ ПРБ, ВРБ, ТД, ДП

Анотация: Специализиран курс, предназначен да подпомогне първостепенните, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет, както и търговските дружества и държавните предприятия при коректното им докладване на дейността по вътрешен контрол и вътрешен одит.

Курсът е подходящ за ръководителите на публичните организации и отговорните служители, натоварени с изготвянето на информацията за дейността през 2020 г. по реда на ЗФУКПС и ЗВОПС.

Цели на курсаОбучението е насочено към усвояване на специфични знания и умения, свързани с процеса на годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол и дейността на вътрешния одит.

Практическата насоченост на курса ще ви позволи да:

  • изготвите доклад за самооценка на състоянието на СФУК;
  • попълните коректно Въпросника за самооценка на състоянието на СФУК, отчитайки често допусканите грешки;
  • изготвите доклад и въпросник по вътрешен одит, отчитайки често допусканите грешки;
  • се запознаете с изискванията на модул „Годишно докладване“, ИСФУКВО.

Дата: Курсът се проведе на 20.01.2023г.

Продължителност: Обучението е в рамките на един ден с продължителност от 10 учебни часа.

Организация: Занятията могат да се провеждат присъствено (в сградата на ИСК) и/или онлайн, посредством осигурен достъп до електронна платформа MS Teams. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще бъдат предоставени по електронна поща.

Документи: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС

Краен срок за записване: Три работни дни преди началото на курса.

Цена: 250 лева.


За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ.


За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова - ИСК при УНСС, каб.103, моб.тел. 0888 202 431, 0884 338 813; е-mail: [email protected]


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Основание: Обучение в курс: „Годишно докладване на състоянието на СФУК и ВО“