Институт за следдипломна квалификация

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

сряда, 27 януари 2021 10:48 /
Начало:
събота, 14 май 2022 9:30
Край:
събота, 14 май 2022
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

КВАЛИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР


Начало: 14 май 2022 г.

Продължителност: 1 година

Форма на обучение: съботно-неделна

Краен срок за записване: 11 май 2022г.


Обучението за ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР е предназначено да предостави задълбочени теоретични знания и практически умения на лицата, които осъществяват предварителен контрол за законосъобразност в публичните организации. То обхваща различни аспекти, свързани с политиките и процедурите за предварителен контрол при поемането на задължения, извършване на разходи и реализирането на приходи.

Отделните модули ще фокусират участниците за базовите проверки и отделните етапи при произнасянето им по отношение на управлението и разпореждането с активи, обществените поръчки, човешките ресурси, командироването на служителите и др. специфични обекти на произнасяне.

Занятията ще обхващат обзор на приложимите изисквания, предоставяне на добри практики и ролеви игри, които ще позволят на участниците да получат реални практически умения при осъществяването на предварителния контрол.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението ще бъде с продължителност 2 семестъра и ще се проведе на модулен принцип посредством присъствени занятия и извънаудиторната заетост, посредством самоподготовка с подадени от лектора на съответния модул материали. Успешното преминаване на всеки от модулите е въз основа на разработен казус/практическа задача и/или тест.

Преобладаващата част от занятията ще бъдат онлайн, като участниците могат сами да определят времето, в което да се включат индивидуално. Предвидено е занятията да бъдат съботно-неделни с натовареност до 2 пъти месечно.


Учебен план

Първи семестър:

  1. Административно право
  2. Финансово право
  3. Вътрешен контрол
  4. Контрол при управление на човешките ресурси
  5. Управление и разпореждане с имущество

 

Втори семестър:

  1. Счетоводно отчитане и бюджетен процес
  2. Предварителен контрол за законосъобразност
  3. Обществени поръчки
  4. Управление на риска
  5. Индикатори за измами и нередности


ДОКУМЕНТИ

При успешно завършване на обучението ще получите свидетелство за професионална квалификация от Института за следдипломна квалификация при УНСС.


ЛЕКТОРИ

Обучението се води от преподаватели от ИСК при УНСС и водещи експерти от практиката в отделните области.


ЦЕНА

Цената на обучението е в размер на 1690 лева.


За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected]


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Финансов контрольор"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2021.docx - 27 KB