Институт за следдипломна квалификация

МАСТЕР КЛАС КОНТРОЛИНГ – ИСТОРИЯ, СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КОНТРОЛИНГА.

сряда, 27 януари 2021 11:21 /
Начало:
петък, 19 март 2021
Край:
петък, 19 март 2021
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

МАСТЕР КЛАС

КОНТРОЛИНГ – ИСТОРИЯ, СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КОНТРОЛИНГА.

Начало: 19 март 2021 г.

КОНТРОЛИНГ – ИСТОРИЯ, СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КОНТРОЛИНГА е специализиран курс, предназначен за работещи в сферата на вътрешния контрол и финансовия анализ, за заемащи ръководни позиции в предприятия имащи интерес към съвременните тенденции в планирането и отчитането на дейността извън фискалните норми, счетоводители с интерес към управленското счетоводство, както и за обучаващи се студенти и ученици в икономически специалности.

ЦЕЛИ НА КУРСА:

Обучението е насочено към усвояване на специфични знания и умения, свързани с основните етапи в годишната дейност на контролинга в съвременното предприятие в Европа и България. Създаването на стандарти от гледна точка на контролинга, както и предприемането на корективни действия от страна на лицата, осъществяващи контролинг ще бъдат във фокуса на обучението. През призмата на практическия опит от международни и български компании ще се застъпят основни дейности като планирането на процесите в предприятието и създаването на таргети по структурни звена.

Практическата насоченост на курса ще ви позволи да:

  • се запознаете с концепцията и основите на контролинга;
  • усвоите основни знания и умения, свързани с разработването и прилагането на контролингова система;
  • придобиете базов практически опит за осъществяване контролингова дейност.

ЛЕКТОР: Емил Котас

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Обучението е в рамките на един ден с продължителност от 8 учебни часа.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Занятията ще се провеждат в сградата на ИСК при УНСС, в рамките на един работен ден. Обучението ще бъде излъчено онлайн, което позволява дистанционно участие в курса и провеждането му в случай на забрана на присъствените занятия поради пандемичната обстановка. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще бъдат предоставени по електронна поща.

ДОКУМЕНТИ:

При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 17.03.2021 г

ЦЕНА:

Цената на обучението е в размер на 100 лева.

Цената на обучението при ранно записване /до 19 февруари 2021 г./ е в размер на 90 лв.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected]

Намерете ни на картата: ТУК

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК