Институт за следдипломна квалификация

курс: Управление на риска

вторник, 02 февруари 2021 14:55 /
Начало:
събота, 25 ноември 2023 9:30
Край:
неделя, 26 ноември 2023 15:30
Място:
Подробности:

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Начало: 25-26 ноември 2023 г.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА е краткосрочен курс (част от СДК "Финансов контрольор"), насочен към експерти от публичния и корпоративния сектор, които участват в процеса по управление на риска, служители които са определени за „риск-мениджъри“, ръководители и вътрешни одитори.  Курсът е базиран на изискванията на ЗФУКПС, и методологията в областта.

Цели на курса:

Обучението е насочено към усвояване на специфични знания и умения, свързани с процеса по управление на риска в организацията, включително коректно попълване на риск-регистъра.

Практическата насоченост на курса ще ви позволи да:

  • се запознаете с подхода за определяне на целите;
  • разгледате етапите на въвеждането на процеса по управление на риска в организацията;
  • разгледате техники за идентифициране и оценка на риска;
  • дискутирате понятието „собственик на риска“ – кой е собственик на риска и може ли да няма „собственици на риска“ в организацията?
  • разгледате очакванията към риск мениджъра и комитета по управление на риска в цялостния процес по управление на риска;
  • разгледате ролята и мястото на вътрешния одит в процеса по управление на риска – какво може и какво не трябва да прави вътрешния одит;

Продължителност: Обучението е в рамките на два дни с продължителност от по 6 учебни часа.

Организация: Занятията ще се провеждат присъствено и онлайн, посредством осигурен достъп до електронна платформа от ИСК-УНСС по време на обучението. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще се предоставят по време на обучението.

Документи: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

Краен срок за записване: 22.11.2023 г.

Цена: 250 лева.

За допълнителна информация и записване: Кристиян Герчев, тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected]

ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. Изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.