Институт за следдипломна квалификация

КВАЛИФИКАЦИЯ СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСИ И КОНТРОЛ

четвъртък, 18 февруари 2021 10:30 /
Начало:
събота, 24 април 2021
Край:
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

КВАЛИФИКАЦИЯ СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСИ И КОНТРОЛ

Начало: 24 април 2021 г.

В съвременния свят счетоводно-познавателният процес се утвърди като логично единство на базовото икономическо изследване, фактологичното отчетно отразяване, вътрешно-финансовия контрол над операциите, икономическия анализ и финансовото планиране.

Целта на курса е да представи основните моменти в организацията и методологията на счетоводството и контрола в предприятията с акцент върху световните постижения в тази област. Приоритетно внимание е отделено на съществуващите проблеми и специфики в организацията и методологията на счетоводната система и преподаването на нови, съвременни подходи и модели за тяхното  отстраняване.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението ще се проведе на модулен принцип посредством присъствени занятия и извънаудиторната заетост, посредством самоподготовка с подадени от лектора на съответния модул материали. Успешното преминаване на всеки от модулите е въз основа на разработен казус/практическа задача и/или тест.

Преобладаващата част от занятията ще бъдат онлайн,  присъствено веднъж на две седмици в  събота и неделя от 10:00 часа, в сградата на Института за следдипломна квалификация при УНСС в гр. София, бул. „Климент Охридски“ 2. 

ДОКУМЕНТИ

При успешно завършване на обучението ще получите Свидетелство за специализация СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСИ И КОНТРОЛ от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

ЛЕКТОРИ

Обучението се води от преподаватели от УНСС и водещи експерти от практиката в отделните области.

ЦЕНА: Цената на обучението е в размер на 980 лева.

Краен срок за записване: 22.04.2021 г.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected]

Намерете ни на картата:  ТУК

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК

Прикачени файлове:

video/mp4 Счетоводство, финанси и контрол.mp4 - 11489 KB