Институт за следдипломна квалификация

СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО COMPLIANCE: „ПРОУЧВАНЕ НА КЛИЕНТИ, БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ И ТРЕТИ ЛИЦА.”

понеделник, 08 март 2021 11:34 /
Начало:
събота, 10 април 2021 10:00
Край:
събота, 10 април 2021 14:30
Място:
Подробности:

Извършване на комплексна проверка на клиенти на задължени лица съгласно ЗМИП и на лица съгласно изискванията на международните санкционни режими.

организиран от:

Институт за следдипломна квалификация при УНСС и Алумни клуб на завършилите юридическия факултет при УНСС

Проучването на клиенти, доставчици, дистрибутори и други партньори на търговските дружества, опериращи в широк спектър от бизнес сфери (финансови институции, индустриални предприятия, доставчици на телекомуникационни услуги и др.), е ключов елемент от всяка Програма за съответствие, на който националните и чуждестранните регулатори обръщат все по-голямо внимание. Ето защо, дружествата следва да бъдат информирани какви са изискванията за извършването на такъв тип проучване, как да управляват установените рискове, както и какви биха били последиците, ако тези процеси не се управляват по правилния начин. 

След завършването на курса ще знаете: 

  • Кои са задължителните елементи на Програмата за съответствие; 
  • Каква е същността на проучването на клиенти, бизнес партньори и трети лица (Integrity Due Diligence); 
  • Кои са видовете проучване на клиенти; 
  • Как се управляват установените рискове; 
  • Какво е комплексна проверка съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и как се определя рисков профил на клиента; 
  • Какво е на проверка в контекста на установените санкционни режими от ООН, САЩ и ЕС.

Продължителност и организация на обучението:

Курсът е с продължителност 6 (шест) учебни часа, като ще се проведе на 10.04.2021 г. между 10:00 часа и 14:30 часа. На участниците в курса ще бъдат раздадени предварително подготвени материали по темата.

Предвидено е събитието да се проведе онлайн. 

Документи:

При успешно завършване на обучението се издава удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС

Лектори:

Специализираният курс ще се проведе от Иван Димитров, възпитаник на ЮФ към УНСС, който заема позицията Global Compliance Officer и има значителен опит в изграждането, подобряването и управлението на Compliance програми в големи корпоративни структури в страната и чужбина и Радостина Младенова, възпитаник на ЮФ към УНСС, която заема позицията Senior Compliance Expert с богат опит в установяването и извършването на комплексни проверки в сектора на телeкомуникациите и застраховането. 

Участници:

Курсът е подходящ за служители, заемащи позиции в областта на юридическите услуги, compliance, управление на риска, вътрешни процеси, одит, както и за студенти, проявяващи интерес към материята.

Цена:

Цената на курса за човек е 150 лева.

При ранно записване до 20.03.2021 г.: 100 лева;

При групово записване от организация (от 3 души): 100 лева;

При групово записване от организация (от 5 души): 70 лева;

За членове на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“: 70 лева.


Краен срок за записване: 08.04.2021 г.

За допълнителна информация и записване: 

email: [email protected]

mob.: 0888 202 431