Институт за следдипломна квалификация

курс: Трудови правоотношения в общини, образователни и социални институции.

вторник, 09 март 2021 11:41 /
Начало:
сряда, 09 ноември 2022 9:30
Край:
четвъртък, 10 ноември 2022 13:00
Място:
ON-LINE
Подробности:
ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ОБЩИНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ.
СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ, ВИДOВЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. ТРУДОВИ СПОРОВЕ ПРЕД СЪДА

Анотация: Специализиран курс за работодатели, техни ръководни кадри (непосредствени ръководители по смисъла на Кодекса на труда), счетоводители, специалисти в областта на човешките ресурси, както и за всички лица, работещи по трудово правоотношение или на които им предстои да постъпят на работа.

Цели на курсаПо време на обучението ще бъдат разгледани правните въпроси, свързани с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудоводоговорното правоотношение.

Акцент ще бъде поставен върху законовите правила относно:

  • сключването на трудовия договор и неговите страни;
  • диференциране от гражданското и служебното правоотношение;
  • видове съдържание на трудовия договор, техните елементи и законосъобразните начини за тяхното установяване;
  • различните видове трудови договори – срочни, за неопределено време, за изпитване, за допълнителен труд, за надомна работа, за работа от разстояние и др.;
  • правата и задълженията на страните във връзка с изменението на трудовия договор и правно-техническите способи за осъществяването му;
  • недействителността на трудовия договор – основания и обявяване;
  • прекратяване на трудовия договор – основания, ред за осъществяване, въпроси на предизвестията, предварителна закрила при уволнение, обезщетения;
  • правна защита срещу незаконно уволнение – видове искове пред съда, последици от тяхното уважаване и др.

Дати: Курсът ще се проведе в два последователни дни на 9 и 10 ноември 2022г.

Следващото обучение ще бъде на 15 и 16 март 2023г.

Продължителност: Обща продължителност: 8 учебни часа. Обучението е разделено на две части, в два последователни дни по 4 учебни часа на ден.

Час: Начало на занятията: 9.30 часа. 

Лектор: гл. ас. д-р Христо Банов (учен от Института за държавата и правото при БАН, преподавател по трудово и осигурително право в СУ „Св. Климент Охридски“ и в ЮЗУ „Неофит Рилски“, адвокат от Софийската адвокатска колегия)

Организация: Занятията ще се провеждат онлайн, посредством осигурен достъп до електронна платформа MS Teams. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще бъдат предоставени по електронна поща.

Документи: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС

Краен срок за записване: Три работни дни преди началото на курса.

Цена: 150 лева.


За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ.

За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова - ИСК при УНСС, каб.103, моб.тел. 0888 202 431, 0884 338 813; е-mail: [email protected]


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Основание: Обучение в курс: „Трудови правоотношения в общини, образователни и социални институции. “