Институт за следдипломна квалификация

Актуални въпроси на въззивното обжалване по граждански дела

вторник, 09 март 2021 17:55 /
Начало:
неделя, 11 април 2021
Край:
Място:
Подробности:

На 11 април 2021г. ще се проведе обучение на тема: 

Актуални въпроси на въззивното обжалване по граждански дела 

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: on-line;

ЧАС на провеждане: от 10.00ч. до 12:30ч.

ЛЕКТОР: доц. д-р Таня Градинарова - дългогодишен преподавател по граждански процес в УНСС, ЮФ на ВСУ „Черноризец Храбър”, ЮФ на РУ „Ангел Кънчев”. Член на Съвета при Софийска адвокатска колегия; арбитър в листата на Арбитражния съд към Европейската юридическа палата, гр. София;

ЦЕНА: 70 лв.

Моля желаешите да участват в обучението да изтеглят и попълнят формуляр "Заявление" и да го изпратят на e-mail: [email protected]

Заявки за участие се приемат до 09.04.2021г.

За допълнителна информация и записване: ИСК при УНСС, каб.103, моб.тел. 0888 202 431, е-mail: [email protected]

Намерете ни на картата: ТУК

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК