Институт за следдипломна квалификация

КВАЛИФИКАЦИЯ "ЕКСПЕРТ - ПРОВЕРИТЕЛ НА ИЗМАМИ"

сряда, 07 април 2021 9:47 /
Начало:
събота, 30 април 2022 9:30
Край:
събота, 30 април 2022
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

организира

квалификация "ЕКСПЕРТ - ПРОВЕРИТЕЛ НА ИЗМАМИ"


НАЧАЛО: 30 април 2022г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 година

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: съботно-неделна

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 25 април 2022г.

         

Чрез обучението си курсистите придобиват следните знания и умения:

  • фундаментални познания и умения за разпознаване и разкриване на схеми на корупция, незаконно присвояване и злоупотреби с активи, измами чрез финансови отчети и данъчни измами, измами при договарянето на обществени поръчки, измами при изготвяне и представяне на инвестиционни проекти и при ценообразуването, измами при концесии;
  • методи и техники за разкриване и разследване на различни вътрешни и външни измами на предприятието;
  • методи и техники за разследване на различни схеми на пране на пари чрез бизнеса, финансовите и нефинансови институции;
  • познания и практически умения за създаване на системи за контрол с цел предотвратяване на различни схеми на измами, посочени по-горе;

Обучението може да бъде организирано в сградата на ИСК или на място, посочено от заявителя.


ДОКУМЕНТИ: При успешно завършване на обучението се издава Свидетелство за професионална квалификация "ЕКСПЕРТ - ПРОВЕРИТЕЛ НА ИЗМАМИ" от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

ЛЕКТОРИ: Обучението се води от преподаватели от УНСС и водещи експерти от практиката в отделните области.

ЦЕНА: Цената на обучението е в размер на 1490 лева.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected]


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Експерт - проверител на измами"

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB