Институт за следдипломна квалификация

Сертифициращо обучение за медиатори

вторник, 20 април 2021 13:41 /
Начало:
събота, 04 февруари 2023 9:30
Край:
неделя, 12 март 2023 15:30
Място:
ON-LINE
Подробности:

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ

Съгласно изискванията на ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА и НАРЕДБА №2 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ; ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ; ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА МЕДИАТОРИ ОТ ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ И ЗА ПРОЦЕДУРНИТЕ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА

Обучителната програма е одобрена от Министерството на правосъдието и включва 60 уч.ч., от които 30 уч.ч теория и 30 уч.ч практически занимания. Успешното преминаване на обучението дава възможност за вписване в Единния регистър на медиаторите.

Обучението се организира от Институт за следдипломна квалификация при УНСС и Център за правни изследвания към УНСС. Провежда се изцяло ОНЛАЙН на платформа ZOOM.

Дати на обучението

4-5 февруари 2023 г. (ниво 1) 

18-19 февруари 2023 г. (ниво 2).        

11-12 март 2023 г. (ниво 3/практикум). 

Таксата за целия период на обучението е 600 (шестотин) лева с ДДС. В цената са включени всички необходими учебни материали.

Желаещите да участват в курса могат да се запишат най-късно до 31 януари 2023 г. включително. Местата са ограничени.

Отстъпки20 % - за студенти - 480 лева.

Записването се извършва чрез подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ 

За допълнителна информация: Вангелия Вангелова, тел. 0882668940, [email protected]

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Oснование: за сертифициращо обучение по медиация