Институт за следдипломна квалификация

Курс: Авторско право в архитектурата

сряда, 16 юни 2021 11:53 /
Начало:
събота, 29 април 2023 10:00
Край:
събота, 29 април 2023 15:30
Място:
Сградата на ИСК, както и чрез платформата Тиймс
Подробности:

АВТОРСКО ПРАВО В АРХИТЕКТУРАТА

е част от СДК "Правно регулиране в строителството и архитектурата". Модулът е обособен в отделно краткосрочно обучение (*КО), в което бихте могли да се включите и да се фокусирате върху конкретната тематика. 

Анотация: Обучението е насочено към архитекти, юристи и други специалисти в областта на проектирането и устройството на територията, които желаят да придобият знания относно авторскоправните отношения в областта на архитектурата. Разглеждат се общите изисквания на ЗАПСП относно възникването на авторски права, спецификите на архитектурните проекти и сградите като закриляни произведения, възникването и съдържанието на авторското право върху тях. Обучението включва още въпросите относно упражняването на авторските права върху архитектурните проекти и сградите, както и ограниченията, предвидени в ЗАПСП. Участниците ще бъдат запознати с договорите за създаване на произведения, отстъпването и разрешаването на използването на авторски права.

Курсът предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в СДК "Правно регулиране на отношенията в строителството и архитектурата". Квалификацията цели изграждането на комплексна и цялостна представа за правната рамка на отношенията в строителството и архитектурата и е с изразена практическа насоченост. 

*След приключването на курса участниците получават Удостоверение за завършен курс.

Лектор: проф. д.н. Живко Драганов - професор в ЮФ на УНСС. Води лекции по дисциплината „Право на интелектуалната собственост“ в УНСС, във ВСУ „Черноризец Храбър“ и в Академията на МВР. Специализирал е в Япония (2006) и в Белгия (2008-2009). Вписан е като адвокат и като представител по индустриална собственост пред ПВ на Република България и пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Автор е на четири монографии в областта на правото на интелектуалната собственост, сред които книгата „Обекти на интелектуалната собственост“ и на десетки статии по въпросите на правната закрила на интелектуалната собственост.

Локация: Обучението се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

Час на провеждане: от 10.00 до 15.30 часа (по 6 учебни часа)

Цена: 250 лева

За допълнителна информация и записване: Славина Лазарова, тел: 0884 33 88 13; е-mail: [email protected]

Желаещите да участват в курса могат да попълнят Заявление най-късно до 24 април 2023г. (вкл)

ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Авторско право в архитектурата"