Институт за следдипломна квалификация

Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на закрита площ - помещение 17,40 кв.м. ИСК при УНСС

четвъртък, 05 август 2021 11:57 /
Начало:
Край:
петък, 03 септември 2021
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

О Б Я В А

На 07.09.2021 г. от 10 ч. ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от сградата на Институт за следдипломна квалификация при УНСС, корпус 3, адрес: гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 2, състояща се от 1 помещениe, с обща площ 17.40 кв.м., с предназначение: образование,административни дейности, с начална тръжна цена 2,75 лв./кв.м. или 48 лв. месечно без ДДС.

Оглед на обекта и продажба на тръжна документация – всеки работен ден до 03.09.2021 г. каб.101. Цена на тръжната документация – 20 лв. с ДДС, внася се по сметка.

Депозитът за участие в търга - 50 /петдесет/ лева, се внася по сметка: BIC UNCRBGSF, IBAN BG23UNCR76303100117207 преди подаване на документите за участие.

Срок за подаване на документите: до 03.09.2021 г.

Информация на тел. 02/8621069.

Прикачени файлове:

application/pdf ЗАПОВЕД ТЪРГ 142-2-8-2021.pdf - 741 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.docx - 51 KB