Институт за следдипломна квалификация

Специализиран курс по Съответствие (Compliance)

понеделник, 18 октомври 2021 9:15 /
Начало:
събота, 04 юни 2022 10:00
Край:
събота, 04 юни 2022 14:30
Място:
ON-LINE, ИСК при УНСС
Подробности:


Тема: „Подаване на сигнали за нередности (whistleblowing) и извършване на вътрешни разследвания. Основни аспекти на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и Съвета относно защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на съюза“

организиран от:

Институт за следдипломна квалификация при УНСС и Алумни клуб на завършилите юридическия факултет на УНСС

 

Поддържането на канали за докладване на нередности и извършването на вътрешни разследвания са ключови елементи на всяка Програма за съответствие. Те са във фокуса на все повече национални и чуждестранни регулатори. Същевременно правната рамка, уреждащата докладването на нередности, бе развита и надградена с приетата през 2019 г. европейска директива за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на ЕС. Директивата задава задължителни насоки, които следва да бъдат имплементирани и в националното ни законодателство. Ето защо, правните субекти в частния и публичния сектор следва да бъдат информирани какви са изискванията на новата директива.

След завършването на курса ще знаете:

-          Кои са задължителните елементи на Програмата за съответствие;

-          Каква е същността на докладването на нередности (Whistleblowing);

-          Какво представляват каналите за докладване на нередности;

-          Как следва да се извършват вътрешни разследвания при сигнали за нередности;

-          Каква защита трябва да се предостави на лицата, докладващи за нередности;

-          Предприемане на мерки за справяне с нередностите;

-          Основни аспекти на директивата за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на ЕС

-          Предизвикателства пред имплементирането на директивата в България и други страни от ЕС


Продължителност и организация на обучението:

Курсът е с продължителност 6 (шест) учебни часа, като ще се проведе на 04.06.2022 г. между 10:00 часа и 14:30 часа. Предвидено е събитието да се проведе онлайн. Има възможност и за присъствено участие в сградата на Институтът за следдипломна квалификация към УНСС, гр. София, бул. „Климент Охридски“ 2.

Лекторите са предвидили както теоретична, така и практическа част, в която ще бъдат разгледани конкретни казуси и ще бъдат демонстрирани определени технически решения за докладване на нередности.


Документи:

На участниците в курса ще бъдат раздадени предварително подготвени материали по темата.


Лектори:

Специализираният курс ще се проведе от Иван Димитров, бивш възпитаник на ЮФ към УНСС, който заема позицията Global Compliance Officer и има значителен опит в изграждането, подобряването и управлението на Compliance програми в големи корпоративни структури в страната и чужбина и Радостина Младенова, бивш възпитаник на ЮФ към УНСС, която заема позицията Senior Compliance Expert с богат опит в установяването и извършването на вътрешни разследвания в сектора на телeкомуникациите и застраховането.


Участници:

Курсът е подходящ за служители, заемащи позиции в областта на юридическите услуги, compliance, управление на риска, вътрешни процеси, одит, както и за студенти, проявяващи интерес към материята.

 

Цена:

Цената на курса за човек е 150 лв. (сто и петдесет лева)

При ранно записване до 20.05.2022 г.: 100 лв. (сто лева);

За членове на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“: 100 лв. (сто лева);

Краен срок за записване: 02.06.2022 г.

За допълнителна информация и записване:

Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected]


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Специализиран курс по COMPLIANCE