Институт за следдипломна квалификация

курс: Обучение и развитие на хората

четвъртък, 11 ноември 2021 14:29 /
Начало:
събота, 14 януари 2023 9:30
Край:
неделя, 15 януари 2023 15:30
Място:
ИСК при УНСС и ON-LINE
Подробности:

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ХОРАТА

Курсът „Обучение и развитие на хората“ е част от СДК "БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ". Курсът предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в квалификацията.

Дати на провеждане: 14 и 15 януари 2023г., от 9.30ч. до 15.30ч., общо: 12 лекционни часа.
Форма на провеждане: Присъствено в зала и ON-LINE.
Цена на курса: 250 лв. с ДДС

Анотация на курса:

Курсът е предназначен за мениджъри от различни нива в компаниите, специалисти в областта на Човешките ресурси, както и всички, които се интересуват от процесите свързани с обучение  и развитие на възрастните,  и по-конкретно ефективната реализацията на тези процеси в организациите.

Целта е да се представят структурирано основните специфики в процеса на учене при възрастните, както и да се очертае  рамката и елементите по организация и реализация на дейности свързани с обучението и развитието на хората в организацията.

Курсът предоставя теоретични знания и практически насоки и се води от преподаватели, които имат дългогодишен опит, както в консултантски компании, така и като специалисти и вътрешни обучители в корпоративна среда.

Курсът може да бъде разделен на три главни части, през които разглеждаме темите „Обучение и Развитие“.

В първата част, „Индивидуално развитие“ , основните области са:

 • Учене и развитие. Психология на ученето.
 • Стилове на учене.
 • Възрастния като учащ – особености и характеристики.
 • Учене през целия живот. Неформално обучение и образование.

Във втората част, „Обучение на хората в организацията“, основните теми са:

 • Цел на процесът на обучение в организацията. Видове обучения.
 • Планиране и анализ на нуждите от обучение.
 • Поставяне на цели и очакван резултат.
 • Подготовка (организация, логистика и технически обезпеченост на обучението). Изработване на дизайн.
 • Провеждане на обучение. Методи на обучение. Умения на водещия. Управление на груповата динамика. Справяне с трудни ситуации и участници.
 • Анализ на ефективността от обучението. Дейности за оценка, проследяване и развитие.

В трета част, Развитие на хората в организацията, засяга два основни подхода:

 • Менторинг
 • Коучинг

Информация за лектора:

Д-р Ралица Йорданова има докторска степен по Педагогика от СУ "Св. Климент Охридски". Тя е с над 18 годишен опит като преподавател, консултант и треньор. Участвала е в проекти в сферата на обучението и развитието за различни организации (мултинационални и местни компании, неправителствени организации, образователни институции).

Като консултант (Business Effect) Ралица Йорданова е участвала в разработването и провеждането на консултантски проекти, както и в подготовката, организацията и провеждането на обучения, центрове за оценка и развитие и др. Има преподавателски опит в СУ „Св. Климент Охридски“, където е водила упражнения по Социална и педагогическа психология, Педагогическа социология. Опитът й в корпоративна среда през последните години е като част от екипа на отдел „Обучение“ в Човешки ресурси (Vivacom).

 Провела е над 500 обучения на различни теми. Основните области на компетентност са: лична ефективност; екип и екипна ефективност; работа с клиенти; емоционална интелигентност; управление на стреса; обучение на обучители; мениджърски умения; работа на проектен принцип и др.

Документи: След приключване на обучението ИСК при УНСС издава Удостоверение за преминат краткосрочен курс „Организационно поведение“. 

ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.

За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, 0888 202 431; е-mail: [email protected]

Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Основание: Обучение "Обучение и развитие на хората"