Институт за следдипломна квалификация

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

четвъртък, 25 ноември 2021 12:51 /
Начало:
събота, 08 октомври 2022 9:30
Край:
събота, 14 януари 2023
Място:
ИСК при УНСС / ОНЛАЙН
Подробности:


ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

организира

Квалификация "Управление на интелигентни градове"


Дата на започване: 08 октомври 2022г.

Продължителност: 2 семестъра

Форма на обучение: съботно-неделна

Цена: 1690 лева с ДДС

Желаещите да участват могат да се запишат най-късно до 10 септември 2022г. (вкл)

Следдипломната квалификация „Управление на интелигентни градове“ е предназначена за ръководни кадри и специалисти от местната власт, чиято дейност е свързана с изграждането, развитието и управлението на  интелигентни градове. Курсът е подходящ и за широк кръг специалисти с висше образование, заемащи длъжности в местната администрация.

Разглеждат се въпросите относно устойчивото градско развитие, иновациите в регионите, финансирането на регионални проекти, планирането на интелигентни градове и др. Обучението е поставено на академична основа и същевременно включва практическите аспекти на цифровизацията, управлението на проекти и други актуални въпроси на изграждането, развитието и управлението на интелигентните градове, които аспекти са разработени с участието на водещи експерти от „Виваком“ АД.

Следдипломната квалификация включва  12 (дванадесетдисциплини. За всяка дисциплина се предвиждат 12 лекционни часа.

На успешно завършилите ИСК при УНСС издава свидетелство за следдипломна квалификация.

 

Учебен план

Първи семестър:

1. Дигитална икономика

2. Измерване и оценка на устойчивото градско развитие

3. Интелигентна специализация за иновации в регионите

4. Икономическа ефекти от цифровата трансформация

5. Финансиране на регионални проекти

6. Модели за развитие на интелигентни градове


Втори семестър:

1. Интелигентно планиране и политики

2. Електронно управление на интелигентни градове

3. Дигитална трансформация и регионален мениджмънт

4. Решения и проекти в интелигентният град

5. Сигурност на информацията при реализацията на електронни услуги

6. Учебна практика


 
Локация: Обученито се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за онлайн участие чрез платформата Microsoft Teams.

За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected]

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване 

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Управление на интелигентни градове"