Институт за следдипломна квалификация

Курс „Конфликти, преговори и медиация“

петък, 26 ноември 2021 10:23 /
Начало:
събота, 18 декември 2021 9:30
Край:
неделя, 19 декември 2021 15:30
Място:
ON-LINE
Подробности:


Курс „КОНФЛИКТИ, ПРЕГОВОРИ И МЕДИАЦИЯ“


Продължителност: два дни, 12 лекционни часа;

Дати на провеждане: 18 и 19 декември 2021г.;

Час: от 9.30 до 15.30ч.;

Цена на курса: 250 лв. с ДДС

 

Анотация:

Курсът „Конфликти, преговори и медиация“ е част от СДК програмата по Бизнес психология, която е предназначена за мениджъри от различни нива в компаниите, предприемачи и всички, които се интересуват от процесите и динамиките, случващи се на индивидуално, екипно и организационно ниво в бизнес контекст.

Основната цел на курса е да формира знания за същността, етиологията и видовете конфликти като психо-социален феномен, стратегиите и техниките за управление на конфликтите. Акцент се поставя върху конфликтите на работното място и ролята на мениджърите и специалистите по „Управление на човешките ресурси“ в управлението им.

В курса по-задълбочено се разглеждат преговорите и медиацията като техники за разрешаване на конфликтите. Участниците ще имат възможност да научат и изпробват в симулативни ситуации различни техники за медиация и преговори.

Основните теми, които се разглеждат в курса са :

 • Психология на конфликта
  •  Същност и причини на конфликта
  • цикъл на конфликта
  • индивидуални емоционални реакции към конфликта
  • видове и проявления на конфликта
  • положителни аспекти на конфликта
  • особености на конфликта на работното място
 • Управление на конфликтите
  • стилове за управление на конфликти
  • способи за разрешаване на конфликти
  • стратегии за справяне с „трудни хора“
  • алтернативни методи за разрешаване на конфликти
 • Преговорите като метод за справяне с конфликти  – видове; емоционални и рационални; етапи
 • Медиацията като метод за справяне с конфликти – същност, процедура, принципи и видове
 • Основни медиаторски умения

 Като методи на преподаване в курса се използват  презентации на теоретичните модели, както и симулативни игри, тестове и разрешаване на казуси, с цел усвояване на практически умения за медиация и преговори.

Лектор: Д-р Гарабед Баракян

Д-р Гарабед Баракян има докторска степен по Педагогика (Основи на социалната работа) от Софийския Университет „св. Климент Охридски“, като бакалавърската и магистърската му степен са по Педагогика и Психология. През последните 15 години е работил за Шведската високотехнологична инженерингова група „Сандвик”, където е заемал длъжности като Глобален Директор „Човешки ресурси“, Бизнес Партньор „Човешки ресурси“ за Региона Централна Европа и Управител за България, Сърбия и Румъния, където трупа прогресивен опит в управлението на бизнес процеси, хора и организационни структури в международен и мултикултурен контекст.

Д-р Баракян има дългогодишен опит във воденето на обучения и тренинги към Неправителствени организации и фирми, и преподавателски опит в Софийския Университет „св Климент Охридски“, където е водил упражнения по Основи на социалната работа, Професионално ориентиране и консултиране, Алтернативни методи на психотерапия и др.

Гарабед Баракян е сертифициран медиатор към Международния Институт по медиации и вписан в Регистъра на медиаторите към Министерството на правосъдието на Р. България. Има опит в разрешаване на конфликти и медиации в организационна среда.

Документи: След приключване на обучението ИСК при УНСС издава Удостоверение за преминат краткосрочен курс „Конфликти, преговори и медиация“. Курсът  предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в СДК "Бизнес психология".

 

За участие в курса:

Моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ

За допълнителна информация: Гергана Булгурова, +359 884 338 813; e-mail: [email protected]