Институт за следдипломна квалификация

курс: ПРОВЕРКА НА ПРАВНИЯ СТАТУТ НА ИМОТИТЕ

сряда, 26 януари 2022 8:52 /
Начало:
събота, 05 февруари 2022 9:30
Край:
неделя, 06 февруари 2022 15:30
Място:
ON-LINE
Подробности:


ПРОВЕРКА НА ПРАВНИЯ СТАТУТ НА ИМОТИТЕ


Продължителност: два дни, 12 лекционни часа;

Дати на провеждане: 05 - 06 февруари 2022 г.

Час: от 9.30 до 15.30ч.;

Цена на курса: 250 лв. с ДДС


АНОТАЦИЯ:

Курсът „Проверка на правния статут на имотите“ е част от СДК програмата Правно регулиране на отношенията в строителството и архитектурата, която предоставя фундаментални знания за правното регулиране на дейностите в областта на архитектурата и строителството.

Обучението цели изграждането на комплексна и цялостна представа за правната рамка на отношенията в строителството и архитектурата и е с изразена практическа насоченост. Подходящ е за архитекти, строителни предприемачи и други специалисти от посочените области.


ЛЕКТОР: Доц. д-р адв. Бисерка Маринова

Бисерка Маринова е доктор по Гражданско и семейно право; доцент в Университетат зо аргитектура, строителство и градоустройство, където преподава по шест правни научни дисциплини.

Дългогодишната й адвокатска практика е предпоставка за практическата насоченост на научната й работа.

Бисерка Маринова е автор на книгите „Как да печелим от сделки с недвижими имоти” /две издания/, „Сделките с имоти – права и отговорности”, „Етажна собственост” и „Правни отношения при „ново строителство”. Тя има множество публикувани статии в правните списания: „Собственост и право”, „Норма”, „Адвокатски преглед”, „Правен свят”, „Общество и право” и доклади  пред международни научни конференции.

Повече за Бисерка Маринова  и контакти - на сайта  www.biserkamarinova.com. Там са публикувани и над 50 статии в правни списания, както и над 20 доклада на научни конференции.

 

ДОКУМЕНТИ:

След приключване на обучението ИСК при УНСС издава Удостоверение за преминат краткосрочен курс „Проверка на правния статут на имотите“. Курсът предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в СДК "Правно регулиране на отношенията в строителството и архитектурата".


ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Моля да впишете и името на курса, който сте избрали


За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected]