Институт за следдипломна квалификация

Курс: Организационно поведение

сряда, 26 януари 2022 9:54 /
Начало:
събота, 25 февруари 2023 9:30
Край:
неделя, 26 февруари 2023 15:30
Място:
ИСК при УНСС и ON-LINE
Подробности:

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

Курсът „Организационно поведение“ е част от СДК "БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ". Курсът предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в квалификацията.

Анотация: 

Какво е поведението на хората в организацията?

Как се развива и управлява организационната култура и комуникация?

Кои са спецификите на вземането на решения в организационен контекст?

Тези и много други въпроси ще обсъдим в този курс по „Организационно поведение“.

Той е насочен към всеки, който иска да задълбочи знанията и разбирането си на процесите в организацията, за да бъде по-ефективен на работното си място.

В курса ще изследваме различни казуси от реалната практика, ще обсъждаме опита, който всеки участник има като част от организация и ще изведем добрите практики в организационното поведение.

Лектор: гл. ас. д-р Соня Драгова - Колева - НБУ, Департамент Когнитивна наука и психология; дългогодишен преподавател по Организационна психология, Психология на труда, Изследване на организациите и др.

Продължителност: два дни, 12 лекционни часа;

Локация: Обучението се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

Дати: Курсът се провежда през месец февруари. Формата на провеждане на обучението е съботно-неделна. Конкретните дати ще бъдат обявени до 15 ноември 2022г. 

Час: от 9.30 до 15.30ч.;

Цена: 250 лв. 

ДокументиСлед приключване на обучението ИСК при УНСС издава Удостоверение за преминат краткосрочен курс „Организационно поведение“. 

ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.

За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0888 202 431; е-mail: [email protected]

Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Основание: Обучение "Организационно поведение"