Институт за следдипломна квалификация

ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

понеделник, 31 януари 2022 14:51 /
Начало:
събота, 12 март 2022 9:30
Край:
понеделник, 31 януари 2022
Място:
ИСК при УНСС / ON-LINE
Подробности:


Квалификация "ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ"


Дата на започване: 12 март 2022г.

Продължителност: 2 семестъра

Форма на обучение: съботно-неделна

Цена: 1690 лева с ДДС

Желаещите да участват могат да се запишат най-късно до 9 март 2022г. (вкл)

 

АНОТАЦИЯ

Квалификацията е разработена за нуждите на Министерство на енергетиката, електроснабдителните и електроразпределителните предприятия и е насочена към развитие на мениджърските знания и умения на служители, които заемат ръководни длъжности или които имат ръководни функции. Учебното съдържание включва 10 дисциплини, които целят да осигурят задълбочена подготовка в областта на мениджмънта при отчитане на специфичните нужди на енергийния сектор. Те са обособени в два семестъра в рамките на една учебна година. Обучението се провежда в задочна форма, която включва присъствени и онлайн лекции, и задачи за самостоятелна подготовка. Обучението завършва със защита на дипломна работа.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Основните цели на обучението са свързани с:

 • изясняване на основните параметри на мениджмънта в областта на енергетиката у нас, както и на проблемите и задачите пред енергийния сектор;

 • определяне съответствието между икономическата практика в България и изискванията на европейските стандарти;

 • добиване на умения за определяне на основните икономически параметри, свързани с мениджмънта  в енергийния бизнес, критериите и показателите за ефективност на този вид дейност.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

         Обучението в квалификационната програма по „Енергиен мениджмънт“ включва комплекс от икономически и управленски дисциплини, лекции по организацията на стопанската дейност и най-вече обучение, свързано с основните икономически и финансови критерии и показатели за развитие на бизнеса. Специално внимание в обучението се отделя на приложението на интелигентните енергийни системи, енергийната ефективност на икономиката и енергийната политика.

 

Учебен план

Първи семестър:

 1. Стратегическо управление на енергиен бизнес

 2. Енергийна политика

 3. Инвестиции в енергетиката и ядрени мощности

 4. Управление на енергийни проекти

 5. Енергийни пазари и маркетинг

 

Втори семестър:

 1. Интелигентни енергийни системи

 2. Екологични решения за енергийното предприятие

 3. Енергийна ефективност и ВЕИ

 4. Финансов анализ и финансов мениджмънт в енергетиката

 5. Логистични решения в енергетиката

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Знанията, придобивани от обучаемите са свързани с организационни и управленски умения за осъществяването на стопанската дейност в енергийния сектор, за вземане на обосновани икономически решения, избор на оптимален вариант за инвестиции, управление на проекти и оценка на цялостна икономическа ефективност както на отделните дейности, така и на стопанските субекти в сектора.

 

ЛОКАЦИЯ: Обучението се провежда едновременно присъствено в сградата на ИСК и онлайн чрез платформата Microsoft Teams.

 

За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, 0888 202 431, е-mail: [email protected]

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване 

 

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Енергиен мениджмънт"