Институт за следдипломна квалификация

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от сградата на ИСК при УНСС, с обща площ 9.60 кв.м.

понеделник, 21 февруари 2022 11:03 /
Начало:
понеделник, 21 февруари 2022
Край:
петък, 18 март 2022
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

О Б Я В А

На 22.03.2022 г. от 10 ч. ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от сградата на Институт за следдипломна квалификация при УНССцентрален корпус,  адрес: гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 2, състояща се от 1 помещение, с обща площ 9.60 кв.м., с предназначение: административни дейности, с начална тръжна цена 50 лв. месечно без ДДС, което е дължимо.

Оглед – всеки работен ден до 18.03.2022 г. каб.101.

Цена на тръжната документация – 50 лв. с ДДС, внася се по сметка.

Депозитът за участие в търга - 50 /петдесет/ лева, се внася по сметка: BIC UNCRBGSF, IBAN BG23UNCR76303100117207 преди подаване на документите за участие.

Срок за подаване на документите: до 18.03.2022 г.

Информация на тел. 02/8621069, 0888000245;.