Институт за следдипломна квалификация

Курс: Договори в строителството

понеделник, 21 февруари 2022 11:43 /
Начало:
сряда, 01 февруари 2023
Край:
петък, 31 март 2023
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

ДОГОВОРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

е част от СДК "Правно регулиране в строителството и архитектурата". Модулът е обособен в отделно краткосрочно обучение (*КО), в което бихте могли да се включите и да се фокусирате върху конкретната тематика. 

Обучението е насочено към архитекти, юристи и други специалисти в областта на проектирането и устройството на територията, които желаят да придобият знания относно договорите в областта на архитектурата и строителството. 

Курсът предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в СДК "Правно регулиране на отношенията в строителството и архитектурата". Квалификацията цели изграждането на комплексна и цялостна представа за правната рамка на отношенията в строителството и архитектурата и е с изразена практическа насоченост. 

*След приключването на курса участниците получават Удостоверение за завършен курс.

Лектор: доц. д-р Мирослав Димитров

Редовен преподавател – доцент в ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни науки”. Води лекционни курсове по Гражданско право (Обща част) и Практикум за решаване на частноправни казуси на студенти от специалност „Право” (2 и 5 курс), както част от курса по Европейско бизнес право, преподава на английски език на студенти-икономисти по съвместна програма с университета от гр. Нотингам; Арбитър към Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата; Адвокат при Софийската адвокатска колегия.

Локация: Обученито се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

Дата: Формата на провеждане на обучението е съботно-неделна. Курсът ще се проведе в периода: февруари-март. До 15 ноември 2022г. ще бъдат обявени конкретните дати. 

Час на провеждане: от 09.30 до 15.30 часа (2 дни по 6 учебни часа)

Цена: 250 лева с ДДС 

Желаещите да участват в курса могат да попълнят Заявление най-късно до  31.01.2023г. (вкл)

ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.

За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, 0888 202 431; е-mail: [email protected]

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Договори в строителството"