Институт за следдипломна квалификация

Курс: Интернет право

понеделник, 28 февруари 2022 16:49 /
Начало:
събота, 11 март 2023 9:30
Край:
неделя, 12 март 2023 15:30
Място:
онлайн
Подробности:

ИНТЕРНЕТ ПРАВО

 

Продължителност: два дни, 12 лекционни часа;

Дати на провеждане: 11 – 12 март 2023 г. от 9.30 до 15.30 ч.;

Цена на курса: 250 лв. 

АНОТАЦИЯ:

Технологичните достижения навлизат във всяка една сфера от обществения живот. Много търговски отношения, както и отношения с администрацията се развиват изцяло в електронна среда. Познаването на тези динамични процеси и правно им регулиране е от голямо значение за конкурентоспособността на съвременния бизнес. Целта на настоящия курс е да даде основни познания относно приложението на електронните документи, включително при възникване на трудови правоотношения и задълженията на работодателите във връзка с електронното трудово досие.

Ще бъдат разгледани въпроси, свързани с използването и защитата на домейн имената, както и изискванията към търговците в областта на електронната търговия, минималното задължително съдържание на общите условия (при онлайн търговия или предоставяне на онлайн услуги), защита на потребителите при електронна продажба, и какви изисквания трябва да бъдат спазвани съгласно общия регламент за защита на личните данни. Ще обърнем внимание и на сделките с криптоактиви, както и правното регулиране в областта на сделките с криптоактиви, както и на новите Регламенти на ЕС – Акта за цифровите услуги и Акта за цифровите пазари. Курсът е подходящ за юристи, работодателите и представители на работодатели, държавни служители, както и за всеки, който има желание да придобие базови познания в областта на правното регулиране на информационните и телекомуникационни технологии.

Лектори: проф. д-р Таня Йосифова и д-р Гергана Върбанова

Таня Йосифова е професор по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на УНСС, председател на Арбитражния съд на Българската стопанска камара и адвокат от Софийската адвокатска колегия. Проявява траен интерес към правните аспекти на правото на информационните и комуникационните технологии. Публикувала е статии в специализирани правни списания, била е лектор на семинари и учебни курсове, посветени на правото на информационните и комуникационните технологии.

Гергана Върбанова има придобита образователна и научна степен „доктор“ по гражданско и семейно право. Представител е по индустриална собственост пред Патентно ведомство на Република България. Притежава богат опит в областта на правото на информационните и телекомуникационните технологии, както и в областта на търговското и дружественото право. Участвала е като експерт в работна група към НС. Автор е на монографията „Правен режим на електронните документи“, както и публикации в специализирани научни издания в областта на дигиталните услуги и приложението на електронните документи в гражданския и търговски оборот. Гост лектор на „Институт за политика“ и лектор на ЦОА „Кръстю Цончев“. Член е на различни професионални организации и има над 17 години стаж като адвокат.

ДОКУМЕНТИ:

След приключване на обучението ИСК при УНСС издава Удостоверение за преминат краткосрочен курс „Интернет право“.

ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.

Банкова сметка на ИСК при УНСС:

УниКредит Булбанк    

BIC на банката - UNCRBGSF

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Моля да впишете и името на курса, който сте избрали

За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109,  моб.тел. 0882 668 940, е-mail: [email protected]