Институт за следдипломна квалификация

СТРАТЕГИЧЕСКА РИСК ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

вторник, 22 март 2022 17:06 /
Начало:
събота, 07 май 2022 9:30
Край:
събота, 07 май 2022
Място:
ИСК при УНСС / ОНЛАЙН
Подробности:

 

Квалификация " Стратегическа риск политика и управление на съответствието "Дата на започване: 07 май 2022г.

Продължителност: 2 семестъра

Форма на обучение: съботно-неделна

Цена: 3 500 лв. с ДДС

Желаещите да участват могат да се запишат най-късно до 02 май 2022г. (вкл.)

Програмата е предназначена за експерти, мениджъри, одитори и служители в организации от държавния и корпоративния сектор, отговарящи за прилагането, поддържането и усъвършенстването на системите за управление на съответствието, наложено от приложимото законодателство и от приети за прилагане добри практики за изпълнение на изискванията на закона и международните стандарти за управление.

Курсът включва дисциплини, които целят да осигурят задълбочена подготовка в областта на управлението на риска и системите за управление на съответствието.

Обучението се провежда в задочна форма, която включва присъствени и онлайн лекции, и задачи за самостоятелна подготовка. Следдипломната квалификация включва десет дисциплини. За всяка дисциплина се предвиждат 12 лекционни часа.

На успешно завършилите ИСК при УНСС издава свидетелство за следдипломна квалификация за мениджър/водещ одитор по управление на съответствието.

 

Учебен план

Първи семестър:

1. Увод в системите за управление        

2. Стратегическа политика на риска   

3. Управление на риска – техники за оценка на риска 

4. Управление на риска за информационна сигурност

5.Системи за управление на личната информация / GDPR 

Втори семестър:

1. Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса 

2. Системи за управление на борба с подкупването 

3. Системи за управление на сигнализиране на нарушения 

4. Системи за управление на съответствието

5.Интегриране и одит на системи за управление на съответствието

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, както и онлайн чрез платформата Microsoft Teams.

 

За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected]

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по " Стратегическа риск политика и управление на съответствието "