Институт за следдипломна квалификация

Курс: ЗАЩИТА НА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

четвъртък, 21 април 2022 12:51 /
Начало:
събота, 04 юни 2022 9:30
Край:
неделя, 05 юни 2022 9:30
Място:
ОНЛАЙН
Подробности:

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

организира

Курс „Защита на критична инфраструктура “

 

Продължителност: два дни, 12 лекционни часа

Дати на провеждане: 04 – 05 юни 2022 г от 9.30 до 15.30 ч.

Цена на курса: 250 лв. с ДДС

Локация: онлайн чрез платформата Тиймс

 

АНОТАЦИЯ:

Краткосрочният курс обхваща следните направления:

  • Идентифициране на критичната инфраструктура – съдържание на понятието; Европейска критична инфраструктура; секторен анализ;
  • Процес на защита на критичната инфраструктура - основни понятия, етапи и елементи;
  • Методология на стратегическото планиране на защитата на критичната инфраструктура - стратегически документи, заплахи, управление на риска и модел на партньорство;
  • Стратегическо приоритизиране на мерките за защита на критичната инфраструктура.

Курсът е подходящ за служители на ръководно ниво, работодатели и представители на работодатели, държавни служители, както и за всеки, който има желание да придобие базови познания в областта на защитата на критичната инфраструктура

ЛЕКТОР: д-р Теодора Гечкова

Д-р Теодора Гечкова завършва катедра „Национална и регионална сигурност“ (УНСС). Продължава своето образование в областта на корпоративната сигурност. Доктор по стратегическо управление (отбрана и сигурност). Специализира в областта на защита на критичната инфраструктура.

Води лекции по дисциплините: “Kорпоративна сигурност”, “Oтбранително-мобилизационно планиране”, “Стратегически маркетинг“ и др.

ДОКУМЕНТИ:

След приключване на обучението ИСК при УНСС издава Удостоверение за преминат краткосрочен курс „Защита на критична инфраструктура“.

ЗАЯВЛЕНИЕ- Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.

Желаещите да участват в курса могат да се запишат най-късно до  30 май 2022г. (вкл.).

Банкова сметка на ИСК при УНСС:

УниКредит Булбанк

BIC на банката - UNCRBGSF

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Основание: Обучение по Защита на критична инфраструктура

За допълнителна информация и записване: г-жа Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109,  моб.тел. 0882 668 940, е-mail: [email protected]