Институт за следдипломна квалификация

Курс: Вътрешен одитор в публичния сектор

понеделник, 16 май 2022 12:13 /
Начало:
събота, 17 февруари 2024 9:00
Край:
неделя, 18 февруари 2024 17:30
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Вътрешен одитор в публичния сектор

Важно!!! Групата се запълни. Следваща дата: 23-24.03.2024г.

Продължителност: 2 дена – 16 учебни часа от 9:00h. до 17:30h.

Начин на провеждане: Присъствено в ИСК при УНСС 

Дати на провеждане: 17-18.02.2024г.

Записване: за участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ 

Краен срок за записване: до 12.02.2024г. и/или до запълване броя за участниците.

На участниците са осигурени материали, които се предоставят по време на обучението.

* Участниците получават удостоверение за участие в краткосрочен курс.


Анотация: Курсът „Вътрешен одитор в публичния сектор“ е краткосрочен интензивен курс, насочен към вътрешните одитори от публичния сектор и лицата, които се подготвят за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ по реда на ЗВОПС.

Основната цел на обучението е да се извърши пълен обзор на нормативните и методологически изисквания по отношение на:

  • запознаване с актуалното законодателство и методологията по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния сектор;
  • изискванията и процедурите за придобиване на Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ (СВОПС);
  • практически примери и представяне на добри практики в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор.

Като методи на преподаване в курса се използват презентации на теоретичните и нормативни модели; представяне, разрешаване и обсъждане на казуси; практически тренинги за решаване на тестови въпроси.

Лектори: сертифицирани вътрешни одитори с богат академичен и практически опит


Такса: 480 лева.

Отстъпки: *10% за повече от 2 курсисти от една и съща организация

           или  *10% за записване и плащане на таксата до 20.12.2023г. 

Заплащането на таксата се извършва по банков път по сметката на ИСК при УНСС. Ако е необходимо, може да изискате предварително фактура.

Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк   

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Основание: Обучение в курс: „Вътрешен одитор в публичния сектор" 


За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109; 0882 668 940, [email protected]