Институт за следдипломна квалификация

Курс: Съвременни изисквания към вътрешния одитор

понеделник, 16 май 2022 12:13 /
Начало:
събота, 24 юни 2023 9:00
Край:
неделя, 25 юни 2023 17:30
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

СЪВРЕМЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЪТРЕШНИЯ ОДИТОР

Анотация: Курсът „Съвременни изисквания към вътрешния одитор“ е краткосрочен интензивен курс, насочен към вътрешните одитори от публичния сектор и лицата, които се подготвят за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ по реда на ЗВОПС.

Основната цел на обучението е да се извърши пълен обзор на нормативните и методологически изисквания по отношение на:

  • Запознаване с актуалното законодателство и методологията по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния сектор
  • Изискванията и процедурите за придобиване на Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ (СВОПС);
  • Практически примери и представяне на добри практики в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор.

Като методи на преподаване в курса се използват презентации на теоретичните и нормативни модели; представяне, разрешаване и обсъждане на казуси; практически тренинги за решаване на тестови въпроси.

Дати: 24 и 25 юни 2023г.

Продължителност: два дни, 16 лекционни часа, съботно-неделен;

Час: от 9.00 до 17.30ч.;

Лектори: сертифицирани вътрешни одитори с богат академичен и практически опит

Организация: Занятията ще се провеждат в сградата на ИСК при УНСС, бул. "Климент Охридски" 2. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще се предоставят по време на обучението.

Документи: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

Краен срок за записване: Два работни дни преди старта на курса и/или до запълване броя за участниците.

Цена: 420 лева.


За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ.


За допълнителна информация и записване:  Славина Лазарова - ИСК при УНСС, каб.104; 0884 33 88 13, [email protected]


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Основание: Обучение в курс: „Съвременни изисквания към вътрешния одитор“