Институт за следдипломна квалификация

Курс: Личните данни в дигиталния свят

четвъртък, 01 декември 2022 9:00 /
Начало:
събота, 18 февруари 2023 9:30
Край:
неделя, 19 февруари 2023 15:30
Място:
ИСК при УНСС / онлайн
Подробности:


ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ


Анотация: Курсът “Личните данни в дигиталния свят” е краткосрочен интензивен курс, насочен към:

  • Представители на бизнеса, които отговарят за спазването на правилата за защита на личните данни;
  • Специалисти в областта на личните данни, които искат да задълбочат познанията си и да научат повече за практическото приложение на правилата за защита на личните данни;

Курсът включва:

  • Въведение - изясняване на общите понятия и концепции на Закона за защита на личните данни и GDPR;
  • Идентифициране на процесите по обработване на лични данни; 
  • Документация за съответствие с правилата на Закона за защита на личните данни и GDPR - видове документи и взаимовръзки между тях;
  • Разглеждане на задълженията за защита на личните данни през призмата на ежедневните бизнес процеси;
  • Технологични предизвикателства при спазването на изискванията за защита на личните данни - бисквитки, системи за управление на политиките, запитванията, пробивите и др. 

Лектор: адв. д-р Елислав Атанасов, CIPP/E 

Елислав Атанасов е практикуващ адвокат и професионалист в областта на личните данни с над 6 години опит. Притежава международно признат сертификат като специалист в областта на поверителността - CIPP/E. Сертификатът се издава след положен изпит пред IAPP - International Association of Privacy Professional. Освен това Елислав Атанасов е основател на Legal Tech BG - софтуер, който помага на бизнесите да управляват документи и процеси, свързани със спазването на GDPR. 

Документи: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

Краен срок за записване: Два работни дни преди старта на курса или до запълване броя за участниците.

Цена: 250 лева.

За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ 

За допълнителна информация и записване:  Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109,  моб.тел. 0882 668 940, е-mail: [email protected]

Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Основание: Обучение в курс: „Личните данни в дигиталния свят“