Институт за следдипломна квалификация

Курс: Правна закрила на видео и електронните игри

четвъртък, 29 декември 2022 18:45 /
Начало:
събота, 18 февруари 2023 9:30
Край:
неделя, 19 февруари 2023 15:30
Място:
ИСК при УНСС / ОНЛАЙН
Подробности:


Правна закрила на видео и електронните игри

Анотация: Курсът “Правна закрила на видео и електронните игри” е краткосрочен интензивен курс, насочен към:

  • Представители на гейм индустрията, които искат да научат повече за правата, възникващи за всеки от участниците в процеса по създаване на видео или електронна игра, и
  • Практикуващи юристи, които искат да задълбочат познанията си и да научат повече за едно нетрадиционно закриляно произведение, каквото е видео играта.  

Курсът включва:

  • Въведение - изясняване на техническата същност и особености на видео и електронните игри, обсъждане на правната им природа, придружено с кратък сравнителноправен анализ на основните правни режими на закрила, възприети в онези държави – членки на ЕС и извън него, в които най-бързо се развива гейм индустрията.
  • Разглеждане на видео и електронните игри като обект на авторско право - закриляно произведение по смисъла за ЗАПСП. Обсъждане на въпроса за авторството върху видео игрите и върху отделните им съставни елементи като: компютърен софтуер, музикални произведения, литературни произведения (сценария на играта), аудио-визуални произведения и други.
  • Разглеждане на въпроса за съдържанието на авторското право върху видео игра. Неимуществени и имуществени авторски правомощия.
  • Разискване на приложимостта на сродните права, които възникват за продуцентите на звукозаписа на видео играта и артистите - изпълнители, озвучаващи герои.
  • Анализ на други права на индустриална собственост, които намират приложения в гейм индустрията, сред които: права върху Търговски марки, Домейн имена, Патенти, Полезни модели, Промишлен дизайн, Търговска тайна.
  • Обсъждане на видовете договори за създаване и използване на видео игри, сред които издателските и други авторски договори. Договори за разработване на видео игри, създадени по договор за авторска поръчка или в рамките на трудово или служебно правоотношение.
  • Правна защита на видео игрите по съдебен ред. Анализ на съдебна практика по административни, наказателни и граждански производства.

Лектор: адв. д-р Христина Георгиева 

Христина Георгиева притежава професионален опит като адвокат (повече от 7 години), член е на Европейския институт по право и е лектор в ежегодна лятна програма по Европейско и сравнително частно право, която се организира ежегодно вече 23 години от Академията по европейско частно право, в сътрудничество с Юридическия факултет на Университета в гр. Залцбург, Австрия и над 30 водещи университети от цял свят. 

Христина Георгиева  е автор на първото цялостно монографично изследване в България на тема „Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуална собственост”, издадена в началото на 2022г. от издателство „Сиела“.

Като хоноруван асистент в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) Христина Георгиева  е преподавала дисциплините: „Право на интелектуалната собственост”, „Търговско право” и „Основи на правото” – на английски език. 

Документи: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

Краен срок за записване: Два работни дни преди старта на курса или до запълване броя за участниците.

Цена: 250 лева.

За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ 

За допълнителна информация и записване:  Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109,  моб.тел. 0882 668 940, е-mail: [email protected]

Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Основание: Обучение в курс: „Правна закрила на видео и електронните игри“