Институт за следдипломна квалификация

Compliance: Антикорупционно законодателство и корпоративни антикорупционни практики

вторник, 10 януари 2023 11:51 /
Начало:
събота, 04 февруари 2023 9:30
Край:
неделя, 05 февруари 2023 15:30
Място:
Подробности:

Специализиран курс по Compliance: Антикорупционно законодателство и  корпоративни антикорупционни практики

_48359_4 и 5 февруари-Compliance.png

Анотация: Преглед на националната и чуждестранна нормативна база в областта на антикорупцията: Наказателен Кодекс, Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Foreign Corrupt Practices Act (САЩ), United Kingdom Bribery Act (Великобритания), SAPIN II (Франция). Изграждане на корпоративна антикорупционна програма. програма. Корпоративна антикорупционна политика. Конфликт на интереси.

Лектори: Иван Димитров и Радостина Младенова

Иван Димитров

Юрист, възпитаник на Юридически факултет на УНСС със значителен опит в изграждането и поддържането на системи за съответствие в България и чужбина. Работил е в сектора на телекомуникациите в България и Бангладеш. Към настоящия момент заема позицията Global Compliance Officer във водеща финландска компания. С множество специализации в областта на съответствието и антикорупцията, между които: - Transparency International School on Integrity, Vilnius, Lithuania; - Compliance & Anti-corruption Forum, Amsterdam, Netherlands; - Certified Compliance & Ethics Professional - International (CCEP-I), Singapore; - Certificate in Managing Sanctions Risk, International Compliance Association; - Conferences on anti-corruption and compliance - Oslo, Norway; Bangkok, Thailand and Helsinki, Finland;ISO 37001:2016 – Системи за управление на борбата с подкупването

Радостина Младенова

Юрист, възпитаник на ЮФ на УНСС. Притежава дългогодишен опит в сферата на корпоративното и нормативното съответствие, придобит в различни сектори като телекомуникации, застраховане и карго индустрията. Към настоящия момент заема позицията на Senior Compliance Expert в отдела по Съответствие в международна компания. Професионалните й интереси са насочени в следните области: Противодействие на корупцията в частния сектор и управление на риска от взаимодействие с различни бизнес па бизнес партньори; Управление на конфликта на интереси;  Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма; Международни икономически санкции

Документи: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

Краен срок за записване: Два работни дни преди старта на курса или до запълване броя за участниците.

Цена: 250 лева.

За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ 

За допълнителна информация и записване:  Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109,  моб.тел. 0882 668 940, е-mail: [email protected]

Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Основание: Обучение в курс: „Антикорупционно законодателство и  корпоративни антикорупционни практики“