Институт за следдипломна квалификация

Практическо обучение на тема: Финансови престъпления (financial crime management)

вторник, 07 март 2023 10:18 /
Начало:
петък, 16 юни 2023 9:30
Край:
събота, 17 юни 2023 16:00
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:


ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (FINANCIAL CRIME MANAGEMENT)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден – 8 учебни часа

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ: Присъствено в ИСК при УНСС

ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 16.06.2023г./ 17.06.2023г.

*При корпоративен интерес е възможно провеждане на индивидуално обучение.

Ц ЕЛИ НА КУРСА

Предлаганият курс цели да:

  • предоставяне на теоретични знания и практични примери свързани с предотвратяване изпирането на пари.
  • придобиване на знания и опит свързани със санкционните режими. Типове санкционни режими, практическа приложимост и изисквания за спазване.
  • практически аспекти за предотвратяване на измами – кредитни, некредитни. Практически примери и методи за контрол и предотвратяване.
  • придобиване на знания за управление на корупционния риск. Теоретични и практични насоки за управление на рисковете свързани с корупцията в организацията.
  • придобиване на знания за изграждане и развиване на вътрешна контролна среда.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Курсът подходящ за хора от финансовия, нефинансовия сектор и държавната администрация. Обучението е подходящо както за хора работещи на трудови правоотношения, така и хора на свободна професия или развиващи собствен бизнес.

МЕТОДИКА

Курсът е с практическа насоченост и цели даване на реални примери, свързани с описаните области, както и обхващането им с теоретичната част, което ще даде цялостна представа върху различните теми. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА

ТЕМА

Часа

1       

Борбата с предотвратяване изпирането на пари – теоретична основа и практически примери

2

2       

Финансови санкции – типове санкционни режими, изисквания към страните от ЕС, практически ефект върху финансовия и нефинансовия сектор.

2

3       

Предотвратяване на измами – теоретични основи и практически примери

1.5

4       

Управление на риска от корупция

1

5       

Изграждане на вътрешна контролна среда в организацията

0.5

 

ЛЕКТОР

Лектор на курса е Радомир Дуков, бакалавър от ИУ Варна (2007г.), специалност „Финанси“, магистър от ИУ Варна, специалност „Банков мениджмънт“ (2008); магистър СУ „Св.Св. Климент Охридски“ „Политически мениджмънт“ (2015г.); към момента изучава магистърска програма във Военна Академия „Г.С.Раковски“ специалност „Национална сигурност и отбрана“. Сертифициран експерт по предотвратяване на измами към организацията от САЩ (ACFE – Association of Certified Fraud Examiners) ; сертифициран експерт в борбата с изпиране на пари към организацията от САЩ (ACAMS – Association of Certified Anti Money Laundering Specialists) ; сертифициран експерт за финансови санкции към организацията от САЩ (ACSS – Association of Certified Sanction Specialists). Професионалният му опит е над 15г. в банковата системата на България. Преминал е през множество позиции, като: Риск Мениджър МСП, Риск мениджър предотвратяване на измами, Зам. началник Операционен риск и риск от измами, Началник отдел Операционен риск и риск от измами, Началник отдел Нормативно съответствие. Отговарял е за управление на кредитен риск, риск от измами- кредитни, некредитни, вътрешни, операционен риск, предотвратяване изпирането на пари, конфликт на интереси, противодействие на корупцията, финансовите санкции, FATCA/CRS отчетност, вътрешна контролна среда, контрол на инвест. посредник.

ДОКУМЕНТИ: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 05.06.2023г. 

ТАКСА: 250 лв.

ОТСТЪПКИ: *10% за повече от 2 курсисти от една и съща организация

                        *10% за записване и плащане на таксата до 10.05.2023г. 

За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ 

За допълнителна информация и записване:  Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109,  моб.тел. 0882 668 940, е-mail: [email protected]


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Основание: Обучение в курс: „Финансови престъпления“