Институт за следдипломна квалификация

Курс: Бизнес комуникация, етикет и лидерство

вторник, 07 март 2023 18:37 /
Начало:
събота, 22 април 2023 9:30
Край:
неделя, 23 април 2023 15:30
Място:
ИСК при УНСС / ОНЛАЙН
Подробности:

Бизнес комуникация, етикет и лидерство

Продължителност: 2 дена – 12 учебни часа

Начин на провеждане: Присъствено в ИСК при УНСС и онлайн чрез MS Teams

Дати на провеждане: 22.04.2023г. и 23.04.2023г.

АНОТАЦИЯ

Обучението е поставено на комплексна основа и е насочено към развитие на мениджърските знания и умения в широк кръг области, обхващащи комуникация на различни равнища, етикет, протокол и изкуството да управляваш, чрез изграждането на лидерски качества.

За добрата комуникация е задължително да се формират и развиват непрекъснато комуникативни умения и носят допълнителна принадена стойност на успешните хора. Последните изследвания в областта показват огромни загуби на фирмите поради неадекватна комуникация със и между служителите. Презентационните умения и уменията да се убеждават колеги, партньори, контарагенти, управленски кадри в публичната администрация са от особено значение за успеха и за изграждане на персонален и корпоративен бранд. Практическите занятия, симулативните и ролевите игри са методи, доказали ефективността си при провеждане на обучения с тренингов характер, какъвто е този курс.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Курсът е насочен към мениджъри от различни нива в частния и държавния сектор, с цел подобряване на комуникационните им умения, познанията по бизнес етикет и лидерство, които са изключително важни за управлението на успешни проекти и успешен бизнес.

ЛЕКТОРИ: проф. дфн. Иванка Мавродиева и д-р Таня Димитрова

Нашите преподаватели са  доказани специалисти с дългогодишен опит, с авторски методологии, които прилагат доказани подходи в обучението, с цел подобряване на приложните умения на лидерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА

Етикет

 

 • Делови срещи – организация
 • Етикет в офиса
 • Етикет на облеклото
 • Етикет на масата
 • Конференции – организация
 • Бизнес маниери в общуването

 Комуникации 

 

 • Творческа оперативка. Делово заседание. Достигане до вземане на управленски решения.
 • Информираща, инструктираща, мотивираща и критикуваща реч / изказване при изграден профил на публиката.
 • Бизнес комуникация във виртуална среда. Етикет в електронната кореспонденция, виртуалните конференции, уебинари, социални мрежи, интранет и виртуална форуми.
 • Подготовка на писмена делова кореспонденция с убеждаващ характер и според стандартите – традиции и нови практики.
 • Аргументацията в бизнес комуникацията. Вербална и визуална аргументация в бизнес презентациите.

Лидерство

 

 • Принципи на лидерството
 • Мениджър или лидер – разлики
 • Изкуствата на ръководене на екип
 • Предизвикателства пред съвременния лидер
 • Изграждане на лидерски стил

 

ДОКУМЕНТИ: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 18.04.2023г. 

ТАКСА: 250 лв.

ОТСТЪПКИ: *10% за повече от 2 курсисти от една и съща организация

                        *10% за записване и плащане на таксата до 31.03.2023г. 

За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ 


За допълнителна информация и записване:  Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109,  моб.тел. 0882 668 940, е-mail: [email protected]

Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Основание: Обучение в курс: „Бизнес комуникация, етикет и лидерство“