Институт за следдипломна квалификация

Специализиран курс по Compliance: Мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм

петък, 10 март 2023 10:38 /
Начало:
събота, 25 март 2023 9:30
Край:
неделя, 26 март 2023 15:30
Място:
ИСК при УНСС / онлайн
Подробности:

Специализиран курс по Compliance: Мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм

Анотация: Основни аспекти на мерките срещу изпиране на пари. Задължени лица и особени задължения на някои от задължените лица (банки, застрахователи, инвестиционни посредници и др.). Комплексна проверка и видове комплексна проверка (идентификация на физически и юридически лица; установяване произход на средствата). Работа със специализиран софтуер за прилагане на мерките срещу изпиране на пари

Лектори: гл. ас. д-р Илонка Горанова и Радостина Младенова

гл. ас. д-р Илонка Горанова

Юрист, възпитаник и преподавател в Юридически факултет на УНСС. Специализира в областта на Административното право и процес, като защитава дисертационен труд на тема: „Административноправен режим на обществените поръчки“. Член на Софийска адвокатска колегия.  Професионалните и научните й интереси са насочени в областта на: - Правния режим на обществените поръчки /българско и европейско законодателство/; - Административнонаказателната отговорност; - Админи - Административното регулиране и административен контрол върху стопанската дейност

Радостина Младенова

Юрист, възпитаник на ЮФ на УНСС. Притежава дългогодишен опит в сферата на корпоративното и нормативното съответствие, придобит в различни сектори като телекомуникации, застраховане и карго индустрията. Към настоящия момент заема позицията на Senior Compliance Expert в отдела по Съответствие в международна компания. Професионалните й интереси са насочени в следните области: Противодействие на корупцията в частния сектор и управление на риска от взаимодействие с различни бизнес па бизнес партньори; Управление на конфликта на интереси;  Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма; Международни икономически санкции

Документи: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

Краен срок за записване: 23.03.2023г. или до запълване броя за участниците.

Такса: 250 лева.

За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ 

За допълнителна информация и записване:  Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109,  моб.тел. 0882 668 940, е-mail: [email protected]


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Основание: Обучение в курс: „Мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм“