Институт за следдипломна квалификация

Курс: Интелектуалната собственост като част от бизнесплана на предприятието

вторник, 14 март 2023 14:50 /
Начало:
събота, 20 май 2023 9:30
Край:
събота, 20 май 2023 12:30
Място:
Подробности:

Интелектуалната собственост като част от бизнесплана на предприятието

Продължителност: 1 ден – 4 учебни часа

Начин на провеждане: Присъствено в ИСК при УНСС и онлайн чрез MS Teams

Дати на провеждане: 20.05.2023г. 

Анотация: Обучението е насочено към управители и съдружници в малки и средни предприятия, които желаят да придобият знания относно управлението на интелектуалната собственост в хода на дейността им (права върху патенти за изобретения, ноу-хау, марки, дизайни, авторски и сродни права), с цел повишаване на конкурентоспособността, получаване на пазарно предимство и избягване на нарушения на права на други лица. Обучението включва и въпросите относно планирането на иновационните процеси в предприятието, осигуряването на своевременна закрила чрез регистрация, договори и с други подходящи механизми, както и защитата на различните нематериални активи от нарушения. Темата включва обсъждане на изграждането на бизнес стратегия за усъвършенстване и развитие на иновациите, и за монетаризиране на нематериалните активи.

Лектор: Йордан Политов – Правен консултант по интелектуална собственост. Адвокат и квалифициран представител по индустриална собственост (2010 г. – 2020 г.), юрисконсулт в Патентно ведомство (2006 г. –  2010 г.), адвокат ( 2003 г. – 2006 г.), член на УС на Българската национална група  на AIPPI (2010 г. - 2012 г.). По-значими проекти: а) Авторско право: „Национален армейски комплекс“ (Военното НДК); Национален дворец на културата (НДК); Сдружение-ОКУП„САПЗАПА“; „Гранд хотел Димят“, гр. Варна, ДКС – Варна, „Немски коледен базар в България” - София; изготвяне на авторски договори за Клет България (Анубис и Булвест-2000) и РААБЕ България; б) Индустриална собственост: защита на марката „Аспирин“ в България; подготовка на лицензионен договор за Ел Би Булгарикум за наименованието „Българско Кисело Мляко“; проект на патентна заявка за Кнауф България; консултации в областта на марките за АРТЕКС, Карелия, Хайнекен-Загорка, Кока-Кола България, Ален Мак и др.

ДОКУМЕНТИ: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 15.05.2023г. 

ТАКСА: 150 лв.

ОТСТЪПКИ: *10% за повече от 2 курсисти от една и съща организация

                          *10% за записване и плащане на таксата до 20.04.2023г. 

За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ 


За допълнителна информация и записване:  Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109,  моб.тел. 0882 668 940, е-mail: [email protected]

Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Основание: Обучение в курс: „Интелектуалната собственост като част от бизнесплана на предприятието“