Институт за следдипломна квалификация

Курс: Договори свързани с интелектуалната собственост

сряда, 15 март 2023 10:57 /
Начало:
неделя, 21 май 2023 9:30
Край:
неделя, 21 май 2023 15:30
Място:
Подробности:

Договори свързани с интелектуалната собственост

Продължителност: 1 ден – 4 учебни часа

Начин на провеждане: Присъствено в ИСК при УНСС и онлайн чрез MS Teams

Дати на провеждане: 21.05.2023г. 

Анотация: Обучението е насочено към управители и съдружници в малки и средни предприятия, които желаят да придобият знания за лицензионните договори, франчайза, продажбата на нематериални активи и техните специфики. Обучението включва обсъждане на често допускани грешки при сключването на тези договори, най-вече с чуждестранни контрагенти и при приложението на чуждестранно законодателство.

Лектор: Йордан Политов – Правен консултант по интелектуална собственост. Адвокат и квалифициран представител по индустриална собственост (2010 г. – 2020 г.), юрисконсулт в Патентно ведомство (2006 г. –  2010 г.), адвокат ( 2003 г. – 2006 г.), член на УС на Българската национална група  на AIPPI (2010 г. - 2012 г.). По-значими проекти: а) Авторско право: „Национален армейски комплекс“ (Военното НДК); Национален дворец на културата (НДК); Сдружение-ОКУП„САПЗАПА“; „Гранд хотел Димят“, гр. Варна, ДКС – Варна, „Немски коледен базар в България” - София; изготвяне на авторски договори за Клет България (Анубис и Булвест-2000) и РААБЕ България; б) Индустриална собственост: защита на марката „Аспирин“ в България; подготовка на лицензионен договор за Ел Би Булгарикум за наименованието „Българско Кисело Мляко“; проект на патентна заявка за Кнауф България; консултации в областта на марките за АРТЕКС, Карелия, Хайнекен-Загорка, Кока-Кола България, Ален Мак и др.

ДОКУМЕНТИ: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 15.05.2023г. 

ТАКСА: 150 лв.

ОТСТЪПКИ: *10% за повече от 2 курсисти от една и съща организация

                          *10% за записване и плащане на таксата до 20.04.2023г. 

За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ 

За допълнителна информация и записване:  Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109,  моб.тел. 0882 668 940, е-mail: [email protected]


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Основание: Обучение в курс: „Договори свързани с интелектуалната собственост“