Институт за следдипломна квалификация

Курс: Как успешно да привличаме клиенти като сегментираме Психографските профили?

четвъртък, 25 януари 2024 12:43 /
Начало:
събота, 16 март 2024 9:30
Край:
неделя, 17 март 2024 15:30
Място:
Подробности:

Как успешно да привличаме клиенти като сегментираме Психографските профили?

Продължителност: 2 дена – 12 учебни часа

Начин на провеждане: Присъствено в ИСК при УНСС и онлайн чрез MS Teams

Дати на провеждане: 16-17.03.2024г.

Записване: за участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ 

*Участниците получават удостоверение за участие в краткосрочен курс.


 АНОТАЦИЯ

Вече няма такова понятие като „среден потребител“. В потопа от информация всеки индивид се опитва да плува, като изгражда защитни бариери срещу давещата го комуникация. Най-лесно може да стигнете до неговото съзнание, влагайки най-малко финансов ресурс, ако съумеете да използвате това, че хората се делят на 4 групи според Психографските си профили. Всяка от тези групи по свой специфичен начин възприема (или отблъсква) информацията. Отчитайки особеностите им, ще съумеете да проникнете в съзнанието на потребителите по-добре, отколкото ако прилагате обикновеното демографско сегментиране.

 ЦЕЛИ НА КУРСА:

  • запознаване със защитните бариери, чрез които съвременните потребители регулират притока на информация към себе си;
  • специфика на сегментирането чрез дефиниране на групите от клиенти според Психографските им профили;
  • чрез кои механизми комуникацията по-лесно възприемат излъчваната от нас комуникация;
  • как да изграждаме най-ефективните послания към потенциалните си клиенти.

_a523a_webinar (2).png ЛЕКТОР

Росен Кутелов има 25+ години опит в маркетинга и комуникациите, основал през 1996 г. маркетинговата агенция Прогрес консулт. Автор на методологията за дефиниране на Психографските профили на потребителите и на методологията за дефинипане на Коефициент на маркетинговата сила на марката ®. Автор на книгата “Make money, not mistakes” (в съавторство) и на публикации в областта на маркетинга и рекламата.


ТАКСА: 300 лв.

ОТСТЪПКИ: *10% за повече от 2 курсисти от една и съща организация

                 


Заплащането на таксата се извършва по банков път по сметката на ИСК при УНСС. Ако е необходимо, може да изискате предварително фактура.

Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк   

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Основание: Обучение в курс: „Как успешно да привличаме клиенти като сегментираме Психографските профили?" 

За допълнителна информация и записване:  Елена Маркова - ИСК при УНСС, каб.104,  моб.тел. 0884 338 813, е-mail: [email protected]