Институт за следдипломна квалификация

Курс „Експерт-проверител на измами”

четвъртък, 12 септември 2013 15:26 /
Начало:
събота, 22 февруари 2014
Край:
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

 

      От 22.02 2014 г. Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира провеждането на модулен курс за получаване на свидетелство за професионална квалификация „Експерт-проверител на измами”.

       Като член на Европейския съюз, на нашата страна са необходими специалисти в областта на разкриването, разследването и предотвратяването на измами във всички области на обществено развитие.

       Чрез обучението по програма „Експерт-проверител на измами”, курсистите ще придобият следните знания и умения:

  • Фундаментални познания и умения за разпознаване и разкриване на схеми на корупция, незаконно присвояване на и злоупотреба с активи, измами чрез финансови отчети и данъчни измами, измами при договарянето и обществените поръчки, измами при изготвяне и представяне на инвестиционни проекти и при ценообразуването, измами при концесиите.
  • Методи и техники за разкриване и разследване на различни вътрешни и външни измами в предприятието.
  • Методи и техники за разследване на различни схеми на пране на пари чрез бизнеса, финансовите и нефинансовите институции.
  • Познания и практически умения за създаване на системи за контрол, с цел предотвратяване на различни схеми на измами, посочени по-горе.

Курсът се провежда от хабилитирани лектори, притежаващи теоритични и практически познания в преподаваните области, придобити у нас и в чужбина.

За специфичните потребности на  ведомствата  предлагаме възможност за допълнителна конкретизация на обхвата на темите.

Лице за контакти:

Полина Никифорова – тел. 02/862 77 13; GSM: 0888 000 237

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ