Институт за следдипломна квалификация

ВАЖНО - ПОСЛЕДЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ 27 април 2018 г.

четвъртък, 04 септември 2014 14:11 /
Начало:
събота, 28 април 2018
Край:
Място:
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС ви уведомява, че на 27 април 2018 г. изтича последния срок за записване в курсовете "Счетоводство, финанси и контрол", "Право" и "Експерт-проверител на измами".

От 28-29 април 2018 г. стартират обучението в модулите за групите по следните специалности:

  • курс "Счетоводство, финанси и контрол"
  • курс "Право"
  • курс „Експерт-проверител на измами”.

Курсовете се провеждат на модулен принцип по предварително обявен график, лекторите са  хабилитирани преподаватели от УНСС и изявени специалисти от практиката, притежаващи теоретични и практически познания в преподаваните области, придобити у нас и в чужбина.

Лице за контакти:  г-жа Полина Никифорова – тел. 02/862 77 13; GSM: 0888 000 237, е-mail [email protected]

Очакваме ви!