Институт за следдипломна квалификация

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР по ПРОЕКТ FIERE

вторник, 19 май 2015 10:03 /
Начало:
вторник, 16 юни 2015 10:00
Край:
вторник, 16 юни 2015 15:00
Място:
УНСС, Малка конферентна зала, София, Студентски град "Христо Ботев", ул. 8-ми декември № 1
Подробности:

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

по Проект "Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони" (FIERE), изпълняван по програма "Учене през целия живот", подпрограма "ГРЮНДВИГ" на Европейския съюз


П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Обучителен семинар, организиран по Проект "Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони" (FIERE), който ще се проведе на 16 юни 2015 г. от 10.00 ч. в Малката конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, Студентски град "Христо Ботев", ул. "8-ми декември" № 1 (вижте карта ТУК)

Проектът се изпълнява от Института за следдипломна квалификация - отделение при УНСС, в партньорство с организации от Ирландия, Италия, Португалия и Гърция, с финансовата подкрепа на програма "Учене през целия живот", подпрограма "ГРЮНДВИГ" на ЕС.

Проект "Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони" (FIERE - Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe) има за цел да подпомогне местните общности и регионалните икономики, като по-специално е ориентиран към развитието на предприемачески и иновационни умения и качества на управляващи, ръководители, администратори, лица ангажирани с подпомагане развитието на предприятията, обществени лидери и предприемачи, основатели на обществени и социалнип редприятия и ръководители на местни организации, които работят в обществена полза. Фокусът на проект FIERE е върху осигуряването на обучение по иновации и предприемачество на работещите в различни организации от регионално и местно значение, със специален акцент върху адресиране нуждите на онези от тях, които се стремят да развиват икономическия и социален потенциал на своите региони.

Основната цел на семинара е, посредством представяне на обучение за развитие на предприемачески и иновационни умения, да спомогне за повишаване възможностите на организациите на местно равнище да разработват и реализират мерки и услуги за социално-икономическо развитие на своите региони, превръщайки новите идеи в работни места.

Приложени към настоящата покана ще намерите програмата на обучителния семинар и форма за регистрация. 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

За контакти: доц. д-р Тодор Тодоров - Институт за следдипломна квалификация при УНСС

                          тел. 02/81 95 287, 0887 867 054, e-mail: [email protected]

Уебсайт:         www.fiereproject.eu