Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

С участието на 35 студенти от УНСС завърши финалната фаза на проект "Дигитален хуманист"

четвъртък, 24 юни 2021 10:40
Преподаватели и студенти от УНСС, в партньорство с браншова организация, фирми и нестопански организации, взеха участие във всички фази на международния проект „Дигитален хуманист“, № 2018-1-IT02-KA203-048291 (http://www.digitalhumanist.unisa.it/), финансиран по програма Еразъм+ в областта на висшето образование, ключова компетентност 2 - стратегически партньорства. 
Екипът на ИСК при УНСС в състав проф. д-р Миланка Славова, доц. д-р Иван Стойчев, гл. ас. д-р Кристиан Желев от катедра „МИО и бизнес“ и гл. ас. д-р Борислава Стоименова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ участваха в разработването на учебна програма и учебно съдържание за развиване на дигитални и предприемачески умения в областта на културата и творческата икономика, като и в написването на наръчник за създаване на дигитални истории. 

 _fe4ff_1.jpg
Проф. д-р Миланка Славова, доц. д-р Иван Стойчев 
и гл. ас. д-р Борислава Стоименова (отдясно наляво)

В тестовата фаза на проекта се включиха 35 студенти на УНСС от специалностите „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“, „Маркетинг“, „Международни икономически отношения“ и студенти, обучаващи се по програма Еразъм+ от Франция, Италия, Унгария, Йордания. Под ръководството на гл. ас. д-р Борислава Стоименова студентите получиха безплатен достъп до иновативни инструменти за обучение в дигиталната  образователна платформа DIGIT (https://digit.conform.it/) и имаха възможност да приложат наученото в реални търговски и нетърговски организации. 
Резултатите от работата на студентите са следните:
1) Обучение по програмата „Дигитален хуманист“– 31 теми, разпределени в четири модула („Разработване на бизнес план“, „Разработване на оферта за обекти на културното наследство“, „Комуникация на офертата“ и „Предприемачество в областта на творческите индустрии“) бяха изучени и завършени с успешно полагане на 31 тематични теста и един финален тест. 

 _fe4ff_2.jpg
Студентите Ива Китова, Гергана Козарева и Илияна Банкова 
с техния преподавател гл. ас. д-р Борислава Стоименова

2) Посещения на малки и средни предприятия (МСП) – разпределени в четири екипа, студентите имаха възможност да работят с четири организации, опериращи в областта на креативните и творчески индустрии. В партньорство с Търговско-промишлена палата Благоевград (https://cci-bl.org), студентите проведоха кабинетни проучвания, онлайн проучвания чрез структуриран въпросник и дълбочинни интервюта в онлайн срещи с представители на Регионалния исторически музей – Благоевград, Регионалния театър "Никола Вапцаров" – Благоевград, Пиринския туристически форум и Народното читалище "ЕВРОПА 2014". В резултат на това написаха четири доклада, отчитащи стратегиите за дигитална трансформация на производството, комуникациите и разпространението на културно съдържание и даващи препоръки за бъдещото развитие на организациите. 
 
_fe4ff_3.jpg
Студентски доклади

3) Разработване на дигитални истории за валоризиране на обект на културното наследство – в партньорство с Фондация „Проект Бузлуджа“ (http://www.buzludzha-project.com/), студентите създадоха четири дигитални истории във видео формат за валоризиране на паметника „Бузлуджа“. За целта те приложиха наученото от наръчника и техническото ръководство, следвайки съветите на своя преподавател и архитект Дора Иванова, която взе активно участие като консултант по време на лекциите и чрез онлайн кореспонденция с препоръки за подобрения на всяка от историите. Студентите развиха идеята, разписаха я в сториборд, използваха собствено заснети кадри, аудио-визуални материали, предоставени от Фондация „Проект Бузлуджа“ и материали, достъпни в интернет със свободни права за ползване. Видеата ще бъдат представени във връзка с международната научна конференция за дисонантно наследство и благотворителния фестивал OPEN BUZLUDZHA FEST, които ще се състоят в периода 22 до 25 юли 2021 година. 
 
_fe4ff_4.jpg
Видео

„Силно удовлетворени сме от участието ни в проекта, защото се научихме да виждаме и управляваме нещата от най-голямата картина до най-малкия детайл, да работим в екип, да възлагаме задачи, да задаваме срокове и да ги спазваме, да събираме и анализираме информация, да пишем доклади, да оформяме идеите си по много пъти, като всеки път се получава нещо по-добро, да влизаме в различни роли и да гледаме на един и същи проблем през перспективата на различни гледни точки, да използваме дигитални инструменти в целия процес на работа и да произвеждаме краен продукт за валоризиране на обекти на културното наследство. Преживяването по време на участието ни в проекта остави разнообразни емоции, знания и умения, които със сигурност ще прилагаме, и вече прилагаме, на практика.“ – казаха студентките Ива Китова, Илияна Банкова и Гергана Козарева при представянето на резултатите от проекта.

_fe4ff_5.jpg

Студентските екипи на ИСК при УНСС

_822b3_СТУДЕНТСКИ ЕКИПИ.jpg


Галерия снимки от С участието на 35 студенти от УНСС завърши финалната фаза на проект "Дигитален х ...