Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Институтът за следдипломна квалификация връчи дипломите на първия курс „Корпоративно нормативно съответствие“

петък, 20 октомври 2023 13:07

Курсистите от професионална квалификация „Корпоративно нормативно съответствие“ получиха дипломите си. Тази квалификация се организира за първи път и е съвместна инициатива между Института за следдипломна квалификация към УНСС и Алумни клуба по право. Завършилите са изучавали 10 дисциплини с лектори от УНСС и от практиката. Вторият курс започва учебните занятия през месец ноември с обновени учебни материали и актуализирани лекции.  

„Изключително ми е приятно да се присъединя към церемонията за вашето дипломиране и получаването на свидетелствата за квалификация“, приветства присъстващите проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. „Институтът за следдипломна квалификация винаги се е стремял да предлага актуални и значими за бизнеса и обществото проблематики, специализации и обучения. Тази квалификация е една от тях, защото корпоративното нормативно съответствие през последните години се превърна в неизменна част от дейността на всяка една голяма компания.“ Проф. Цветана Стоянова посочи, че сред завършилите има представителите на банковата сфера, на IT компаниите и на различни лаборатории, което говори за все повече сфери, в които навлиза корпоративното нормативно съответствие. „Със сигурност това, което сте научили, ще ви позволи да се реализирате и на по-високи позиции в компаниите, в които работите.“ Тя допълни, че е благодарна на преподавателите от Юридическия факултет за техните нови предложения, които винаги са актуални и отговорят на съвременните тенденции. Благодари и на Алумни клуба на факултета за съвместното реализиране на тази квалификация, както и на директора на Института за следдипломна квалификация. Проф. Цветана Стоянова допълни, че практиката показва, че който веднъж завърши следдипломна квалификация, отново се завръща в друго направление и покани завършилите да обърнат внимание и на останалите квалификации, които Институтът предлага. „Бъдете здрави и се реализирайте на по-добри и по-високи позиции в компаниите, в които работите“, пожела зам.-ректорът.

Проф. д.н. Живко Драганов, директор на Института за следдипломна квалификация и ръководител катедра „Международно право и право на ЕС“, припомни как се е осъществила идеята за тази квалификация и сподели, че тя е криела известни рискове, защото в България до този момент не е реализирана. „Стремежът на всички, които се захванахме с тази организация, беше да се предложи обучение, което да е на високо ниво. От отзивите, които получих, мисля, че сме успели.“  Той изказа благодарност на инициаторите на идеята, включително и на зам.-ректора проф. Цветана Стоянова, за подкрепата при реализацията.  Проф. Живко Драганов обърна внимание на факта, че извън традиционното възприемане на правната професия, с развитието на обществото, се предлагат нови възможности, изискващи юридическо образование, и тази квалификация отговаря на тези нови процеси.

Гл. ас. д-р Стефан Радев, преподавател в катедра „Публичноправни науки“ и един от тримата инициатори за реализирането на квалификацията, сподели, че за него това начинание е било предизвикателство в хубавия смисъл на думата. „За мен тази специалност е повече от възможност, защото бизнесът по една или друга причина попада под регулацията на националното законодателство, Европейския съюз и международното право и това обучение ще става все по-актуално.“

„Вярвам, че времето, което сте отделили за това обучение е една инвестиция, надявам се, че сме ви дали инструменти, които да използвате в корпоративния свят и да се справите в тази джунгла от регулации“, каза Иван Димитров, специалист от практиката и инициатор на идеята. Той посъветва завършилите да насърчават етичните практики и такива, които са законосъобразни, защото само по този начин повече отрасли на бизнеса могат да се насочат към социално и общо благополучие.

Проф. Цветана Стоянова връчи свидетелствата на пълните отличници – Гинка Майсторова и Слави Гамизов.

  

Галерия снимки от Институтът за следдипломна квалификация връчи дипломите на първия курс „Корпорат ...