Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Институт за следдипломна квалификация

Търсене: Новини

Организирана беше фокус група по проект LiNT за разработването на инструментариум за обучение на млади предприемачи

понеделник, 23 декември 2019 13:43

Разглеждате снимки от Организирана беше фокус група по проект LiNT за разработването на инструментариум за обучение на млади предприемачи

Вижте пълен текст на Организирана беше фокус група по проект LiNT за разработването на инструментариум за обучение на млади предприемачи

Страница:

Галерия снимки от Организирана беше фокус група по проект LiNT за разработването на инструментариу ...