Институт за следдипломна квалификация

Курс по "Основи на предприемачеството" за придобиване на един квалификационен кредит за педагогически кадри

сряда, 05 април 2017 15:27 /
Начало:
Край:
петък, 08 септември 2017
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

В  съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба 12 от 1 септември 2016 за статута и професионалното развитие на на учителите, директорите и другите педагогически кадри и реформата на образователната система, Институтът за следдипломна квалификация при УНСС  организира курс по "Основи на предприемачеството" на 16 и 17 декември 2017 г.

Първият ден от лекциите е присъствен, а на втория - дистанционно се поставят самостоятелни задачи.

Курсът предоставя възможност за придобиването на един квалификационен кредит и при завършването му участниците получават удостоверение.

Цената за обучение на един курсист е 60 лв.

Всички, които вече са се записали и са попълнили лични формуляри, автоматично се пререгистрират за новите дати!

За записване и допълнителна информация: г-жа Мирослава Пенчева, тел. 0882 599 998, e-mail: [email protected]

Таксата за обучение можете да преведете на банковата сметка на ИСК при УНСС:

УниКредит Булбанк
BIC UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76303100117207

В приложението можете да намерите заявление и личен формуляр за попълване при записване.

Намерете ни на картата ТУК