Институт за следдипломна квалификация

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ И НЕРЕДНОСТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

сряда, 06 февруари 2019 11:23 /
Начало:
четвъртък, 16 май 2019
Край:
петък, 17 май 2019
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира 2-дневен курс по УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ И НЕРЕДНОСТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:  16-17 май  2019 г.

ЦЕНА НА КУРСА: 300 лв.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 13.05.2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

Обучителният курс е предназначен за лица на ръководни длъжности и за тези, които имат специфични контролни компетентности в организациите от публичния сектор.

В хода на обучението се разглеждат основните нормативни и методологични изисквания при управлението на риска в публичния сектор, като се акцентира върху съществените аспекти съгласно международните и европейски практики при управлението на риска от измами и нередности.

Разглежда се класификацията на типовете нередности и измами, като се поставя акцент на ключовите етапи, върху които може да се въздейства чрез конкретни контроли за установяването и предотвратяването им.

Специално внимание се отделя на методите на въздействие и превантивните контролни дейности, които могат да се въведат в организациите, при политиката на противодействие с измамите и нередностите.

Учебната програма включва осъществяване практически упражнения насочени към ефективни действия в процеса по управление на риска от измами и нередности.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: [email protected]

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: можете да намерите ТУК

Намерете ни на картата ТУК