Институт за следдипломна квалификация

ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

сряда, 06 февруари 2019 11:35 /
Начало:
петък, 29 март 2019
Край:
петък, 29 март 2019
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира 1-дневен курс по ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:  29  март 2019 г.

ЦЕНА НА КУРСА: 150 лв.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 18.03.2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

Курсът е предназначен за лица, назначени на ръководни длъжности и за тези, които са потенциални и настоящи членове на одитни комитети н публичния сектор по реда  на чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).

В хода на обучението се разглеждат основните нормативни, поднормативни и методологични изисквания на най-новото национално законодателство по вътрешен одит, като се поставя акцент върху изискванията на ЗВОПС.

Поставя се акцент върху основните функции и задачи при дейността на одитните комитети. Разглеждат се базови документи, свързани със структурирането и дейността на одитните комитети.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: [email protected].

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: можете да намерите ТУК

Намерете ни на картата ТУК