Институт за следдипломна квалификация

курс БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - обучение за учители/педагози

понеделник, 16 септември 2019 10:07 /
Начало:
Край:
понеделник, 20 януари 2020
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира 2-дневни курсове /частично присъствена форма/ по БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА - обучение за преподаване в час за учители за присъждане на 1 кредит. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА: Курсът е подготвен за учители, които да водят часове на ученици от 1-ви до 12-ти клас. Курсът съдържа методиката на обучение на МОН и на Световната здравна организация. Представят се различни възможности на интерактивни форми за предоставяне на информацията. Акцентира се на добрите примери за включване в обучителния процес на представители на компетентни институции, като служители на Пътна безопастност, Пожарна безопастност и защита на населението, Спешна помощ, БЧК и др. В допълнение обучението разглежда важността от ефективно функциониране на училищни комисии по безопастност на движението по пътищата, включващи представители на учебните заведения, които да подават сигнали до институциите в случаи на проблеми и потенциални опастности около училищата и детските градини.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА: за придобиване на 1 кредит - 2-дневен /съботно-неделен/ /частично присъствена форма/ по предварително уточнен график

ЦЕНА НА КУРСА: 50 лв.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 15.11.2019 г. /При желание за обучение на групи - обучението може да се проведе на място/

ЛЕКТОР: д-р Милен Марков 

Д-р Марков получава висшето си образование в УНСС - София, Стопански университет - Виена, Австрия, Университет Емори - Атланта, САЩ. През 2018 г. защитава докторска дисертация на тема: Анализ "Разходи-ползи" на пътната безопастност в България. Работи като държавен експерт в дирекция "Стратегия, анализ и оценка" на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13, 0 888 000 237, e-mail: [email protected].

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: можете да намерите ТУК

Намерете ни на картата ТУК