Институт за следдипломна квалификация

Юбилейна конференция „50 ГОДИНИ ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ В УНСС– ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

вторник, 22 октомври 2019 15:58 /
Начало:
вторник, 29 октомври 2019 10:00
Край:
Място:
УНСС, Голяма конферентна зала
Подробности:
 _5501d_100 унсс.png    

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 ОТДЕЛЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ”

 
 _5501d_50 иск.png  

Уважаеми колеги и приятели,

От името на Организационния комитет имам честта и удоволствието да Ви поканя да участвате в Юбилейната конференция с международно участие на тема „50 ГОДИНИ ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ В УНСС– ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”, с която Института за следдипломна квалификация при УНСС ще отбележи тържествено 50 години от започването на следдипломното обучение в университета. 

Конференцията ще се проведе на 29 октомври 2019 година от 10.00 часа в Голямата конферентна зала на УНСС.

За контакти и подаване на заявки за участие: г-жа Румяна Накова, E-mail:  [email protected]

тел. (359 2) 862 10 69, (359 2) 888 000 245,

доц. д-р Иван Стойчев

Председател на организационния комитет