Институт за следдипломна квалификация

КУРС „ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ“

понеделник, 09 ноември 2020 15:03 /
Начало:
Край:
вторник, 05 януари 2021
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:


КУРС „ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ“  

Юридически английски за професионалисти е езиков курс, предназначен да подобри и развие комуникативните умения и компетентност на английски език в работна среда. Курсът  е подходящ за практикуващи юристи, както и за студенти по право и други желаещи да развият и  усъвършенстват езиковите си познания в тази област. 

Обучението е насочено към усвояване на специфична за професията терминология и развиване на четирите основни езикови умения: четене, слушане, говорене и писане. Юридически английски за професионалисти включва изучаването на основните правни понятия от широк кръг области от материалното право, сред които административното право, гражданското право и неговите дялове, търговското право, трудовото право, финансовото и данъчното право и др., както и на специфична процесуална терминология.  

Продължителност и организация на обучението  

Обучението се води по материали от утвърдени международни издателства и обхваща 60 учебни часа. 

Предвижда се курсът да започне през третата седмица на месец януари 2021. Занятията ще се провеждат в сградата на ИСК при УНСС, два пъти седмично, в интервала от 16 до 17:45 часа. Обучението ще бъде излъчено онлайн, което позволява дистанционно участие в курса и провеждането му в случай на забрана на присъствените занятия поради пандемичната обстановка. Учебните комплекти и дигиталните продукти са включени в цената на обучението. Препоръчителното входящо ниво е А2+ - B1, което се определя с входящ тест. Изходящото ниво е В2 по Общата европейска езикова рамка.    

Документи  

При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен курс за специализация от Института за следдипломна квалификация при УНСС   

Цена   

Цената на обучението е в размер на 900 лева. 

Цената на обучението при ранно записване /до 30 ноември 2020 г./ е в размер на 810 лв. 

Краен срок за записване: 05.01.2021 г.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected]

Намерете ни на картата: ТУК

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК